Lieve lezers,

Ik heb in een paar blogs het woordje lichtwerker al een paar keer laten vallen en in deze blog wil ik het er uitgebreid over hebben.  Lichtwerker ben je al vanaf je geboorte dus cursussen volgen in deze materie is onnodig.  Tegenwoordig heb je inderdaad heel veel termen om het kind een naam te geven, om het met deze woorden te zeggen, omdat,  en vele zullen dat beamen, dat men een etiket op je voorhoofd wil plakken en ze je op die manier volgens die naam kunnen “behandelen”.

Er is zoveel verscheidenheid op deze wereld en men oordeelt teveel en vaak onterecht terwijl men je nog niet eens kent en ze van jou een mening hebben.  Ze geloven de roddels en onwaarheden die men vertelt over jou eerder dan naar jou te stappen en je echt te leren kennen wat vaak dan het tegenovergestelde teweeg brengt en ze zien dat je een heel lief persoon bent.

We zijn allemaal mensen en we zijn allemaal verbonden met elkaar door onze gedachten.  Dat eenheidsgevoel is iets wat we van nature hebben meegekregen maar waar er in deze wereld nog niet veel van te zien is.  We zijn allemaal vanuit één Bron ontstaan en dit vanuit pure liefde.  Dat zijn velen vergeten.  Met andere woorden, we zijn allemaal broers en zussen van elkaar en het zou een wonder zijn als we met zijn allen dat eindelijk gaan inzien en er op die manier meer verbondenheid en samenhorigheid gaat gecreëerd worden.

Er zijn enorm veel mensen eenzaam omdat iedereen vanuit hun perspectief hun bezit stevig afschermt en zaken als delen met elkaar, onvoorwaardelijk elkaar lief hebben en helpen niet in onze woordenboek staat.   We hebben dit zelf veroorzaakt en de wereld staat voor een serieuze uitdaging om het tij te doen keren.  Ik geloof hierin want het is door mijn geloof en vertrouwen in de magische krachten van het universum dat de wereld zal veranderen in een mooie vredige planeet waar men in harmonie samenleeft zonder angst, oorlog, haat, hebzucht en macht.

Een wereld waarin alleen LIEFDE en heel veel LICHT centraal staat voor elk levend organisme.  Maar ik kan dit niet alleen, daarom dat ik onlangs een oproep heb gedaan om gelijkgestemde zielen te vinden die met mij willen samenwerken om een spiritueel centrum op te richten waar ik massaal mensen kan helpen en transformeren zodat ook zij op hun manier weten wie ze zijn, wat ze hier komen doen en hoe ze deze prachtige planeet kunnen genezen.  Doe jij ook mee?   🙂

 

Ik ga hieronder een mooi overzicht en opsomming geven van wat een lichtwerker is, hoe je jezelf hierin kan herkennen door de kenmerken en waarom ze hier op aarde geïncarneerd zijn?  Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden dus ik zet ook de uitvoerder van de website erbij. Via de website Lichtwerkers Nederland https://www.lichtwerkersnederland.nl/ kan je heel veel informatie vinden hierover en het is de bedoeling dat ik zelf ook een netwerk ga uitbouwen hier in België omdat de noodzaak bestaat om aansluiting te vinden met andere lichtwerkers zodat je je niet meer alleen hoeft te voelen op jouw levenspad.

Wat zijn lichtwerkers?

Lichtwerkers zijn oude zielen die al meerdere levens hebben gehad en er bewust voor gekozen hebben zich onder te dompelen in de karma van het leven en alles te ondergaan met als doel om via hun levenservaring hun missie te volbrengen en de aarde te verlichten van alle duister door middel van de pure liefde die ze uitstralen.  Ik heb er ondertussen al heel veel over gelezen en was blij dat ik eindelijk erkenning vond van de levenservaringen die ik reeds doorgemaakt had en de vele vragen die ik had over mezelf.

Lichtwerkers zijn zielen die een sterk verlangen ervaren om licht (liefde, inzicht, vrijheid) te verspreiden op aarde. Zij beschouwen dit als hun roeping. Lichtwerkers voelen zich van nature sterk aangetrokken tot spiritualiteit en tot een vorm van hulpverlening.

Krachtens deze innerlijk gevoelde roeping ervaren lichtwerkers vaak dat zij anders zijn dan anderen. Het leven daagt hen door allerlei obstakels uit hun eigen, individuele vorm te vinden. Lichtwerkers zijn of worden bijna altijd solisten, die niet passen in vaste maatschappelijke structuren.

Het begrip ‘lichtwerker’ kan misverstanden oproepen, omdat het een bepaalde groep zielen onderscheidt van de rest. Het kan aanleiding geven tot het misverstand dat deze groep zielen op één of andere manier superieur is aan anderen, degenen die ‘niet voor het licht werken’.

Deze gedachtelijn is misplaatst en geheel in strijd met het wezen van lichtwerk. Laten we kort aanstippen waarom.

Ten eerste zijn superioriteitsclaims, hoe subtiel ook, erg onverlicht. Het gevoel dat je beter of verder bent, weerhoudt je ervan te groeien naar een open en liefhebbend bewustzijn. Ten tweede zijn lichtwerkers niet ‘beter’ of ‘hoger’ dan wie dan ook. Zij hebben wel een andere achtergrond dan degenen die niet tot deze groep behoren. Het gaat hier om een bepaalde geschiedenis, die we verderop zullen bespreken, en die ertoe heeft geleid dat zij over bepaalde psychologische kenmerken beschikken die hen als groep onderscheiden. Ten derde wordt elke ziel op een gegeven moment in z’n ontwikkeling een lichtwerker, dus de term ‘lichtwerker’ is niet van toepassing op een beperkte groep zielen.

De reden dat we het begrip ‘lichtwerker’ gebruiken, ondanks de misplaatste associaties die het kan oproepen, is dat het herinneringen in je losmaakt die je weer doen beseffen wie je bent. Het is een woord dat iets oproept in je, iets dat zuiver en waarachtig is. En er is ook een praktisch aspect, want deze term is jullie allen bekend en ze wordt regelmatig gebezigd in de spirituele literatuur.

Lichtwerkers dragen de potentie in zich van een snellere spirituele ontwikkeling dan de gemiddelde mens op aarde. Er broeden als het ware kiemen in hen, die de belofte in zich hebben van een krachtig en snel ontwaken. Hierdoor kunnen zij een innerlijk spoor volgen, dat voor hun naasten soms onnavolgbaar is.

Dit is niet zo omdat zij betere of hogere zielen zijn; het is een gevolg van het feit dat zij vertrekken van een ander uitgangspunt. Lichtwerkers zijn ouder dan de meeste zielen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn. Dit ouder zijn moet je liever niet opvatten in termen van tijd, maar meer in termen van ervaring.

Lichtwerkers beschikken al over een bepaalde graad van bewustwording, vóórdat zij op aarde incarneren en met hun missie van start gaan. Zij dompelen zich bewust onder in het rad van karma en alle vormen van verwarring en illusie die daarmee gepaard gaan. Zij doen dit om de ervaring van het op aarde zijn ten volle te leren begrijpen. Alleen op die manier kunnen zij hun werk gaan doen. Alleen door zelf alle stadia van onwetendheid te doorleven en van zich af te werpen, kunnen zij uiteindelijk anderen van dienst zijn in het bereiken van zelfliefde, innerlijke rust en waarachtig geluk.

Waarom doen lichtwerkers dit voor de mensheid en lopen zij daarbij het risico voor lange tijd zelf ten onder te gaan in de zwaarte en de massieve illusies van de aardesfeer?

Het heeft te maken met hun galactisch karma. Lichtwerkers stonden aan de vooravond van de geboorte van de mensheid. Zij waren medescheppers van de mens in zijn huidige vorm. In dit scheppingsproces hebben zij keuzes gemaakt en handelwijzen gevolgd, die zij later diep betreurden en wilden rechtzetten.  In onderstaande link kan je hier alles over lezen.

Voordat wij hierop dieper ingaan, zullen we eerst een opsomming geven van karaktertrekken die lichtwerkers onderscheiden van andere mensen. Deze karaktertrekken zijn op zich genomen niet uniek voor lichtwerkers, en niet alle lichtwerkers zullen zich in al deze kenmerken herkennen. We willen slechts een beeld schetsen, of zo je wilt een sfeer, zodat het type van de lichtwerker duidelijker uit de verf komt. Uiterlijke gedragingen zijn daarbij van minder belang dan de innerlijke motivatie. Wat je van binnen voelt, is doorslaggevend.

Bron: https://www.lichtwerkersnederland.nl/2017/12/15/geschiedenis-van-de-lichtwerkers-i/

 

Kenmerken van lichtwerkers

 

 •  Ze voelen zich van jongs af aan anders, en vaak ook buitengesloten, eenzaam en onbegrepen. Als ze ouder zijn, worden ze vaak (noodgedwongen) individualisten die hun eigen, niet gebaande paden moeten vinden.

 

 • Vaak kunnen ze binnen bestaande organisatiestructuren en banen hun draai niet vinden. Lichtwerkers hebben van nature een anti-autoritair temperament: zij verzetten zich tegen waarden of regels die louter gebaseerd zijn op macht of hiërarchie. Deze anti-autoritaire trek is sterk aanwezig ook al zijn ze nog zo timide en bescheiden. Het is dan ook verbonden met het wezen van hun roeping.

 

 • Ze voelen zich aangetrokken tot een vorm van hulpverlening, bijvoorbeeld een beroep als therapeut, arts of onderwijzer. Ook al ligt hun werk of beroep op een ander terrein, de drang tot hulpverlening is innerlijk duidelijk aanwezig.

 

 • Ze hebben een spiritueel levensbesef en dragen bewuste of onbewuste herinneringen met zich mee aan de niet-aardse lichtsferen waaruit ze komen. Ze kunnen heimwee daarnaar voelen, zich een vreemde voelen in de aardse werkelijkheid.

 

 • Ze hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich vertaalt in liefde voor dieren en zorg voor het milieu. De agressie die er is ten opzichte van het dieren- en plantenrijk op aarde stemt hen droevig en kan hen zeer diep raken.

 

 • Ze zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Ze kunnen moeite hebben met het omgaan met agressie en het opkomen voor zichzelf. Kunnen dromerig of zweverig of zeer idealistisch zijn, en onvoldoende geaard. Omdat ze gemakkelijk (negatieve) emoties van anderen oppikken, is het belangrijk voor hen dat ze zich regelmatig kunnen terugtrekken, zodat ze het contact met zichzelf kunnen herstellen.

 

 • Ze hebben vele levens geleefd op aarde die in het teken stonden van spiritualiteit en godsdienst. Ze waren rijkelijk vertegenwoordigd in de talrijke religieuze ordes van jullie verleden, als monnik, non, kluizenaar, heks, sjamaan, medicijnvrouw of priester(es). Binnen wereldse gemeenschappen waren zij degenen die de brug sloegen tussen de aardse wereld en de wereld aan gene zijde. Zij werden hierom vaak afgewezen en vervolgd. Velen van jullie zijn op de brandstapel geëindigd om de vermogens die jullie bezaten. De trauma’s van vervolging hebben in jullie ziel diepe sporen achter gelaten.

Herkenbaar?

 Weinig tot geen eigenwaarde

 Het eenzaam/alleen/buitengesloten voelen

 Het niet goed genoeg voelen

 Ernstige zelftwijfel

 Niet durven te vertrouwen op onderbuikgevoelens, intuïtie

 Het niet goed kunnen/durven alleen zijn

 Het vastklampen aan voorwaardelijke liefde

 De vernederingen uit de directe omgeving

 Onbegrip van de buitenwereld

 Diepgewortelde angsten

 Het eeuwige wegcijferen ten koste van jezelf

 De ander willen ‘pleasen’ uit de hoop op waardering

 Het niet gezien en gehoord worden

 Niet durven uitkomen voor wie je bent
 Misschien wel vluchtgedrag in alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen ‘om maar niet meer te hoeven voelen’

 Fysieke vaak onverklaarbare pijnen / chronische vermoeidheid die wordt gecreëerd in je lichaam

Als je eerlijk bent, op sommige momenten had je gewild dat je nooit geboren was

 Het gevoel hebben dat niemand je begrijpt

 Je anders voelen als de rest

 Heimwee / het niet thuis voelen op de Aarde

 Het gevoel hebben letterlijk de wereld op je schouders te dragen

 Misschien wel zelfverminking / Suïcidaliteit

 Opofferingen, een ander is belangrijk dan jijzelf .

 

Valkuilen voor lichtwerkers

Lichtwerkers kunnen in precies dezelfde stadia van onwetendheid of illusie verkeren als alle andere mensen. Weliswaar beschikken zij over een andere uitgangspositie en geeft hen dat een potentie tot snellere bewustwording, maar deze potentie kan door vele factoren worden geblokkeerd.

Eén van de redenen hiervoor is dat juist lichtwerkers een vrij zware karmische last op hun schouders hebben genomen, waardoor zij gedurende lange tijd het spoor bijster kunnen zijn. Deze zware karmische last heeft te maken met beslissingen die zij in het verleden hebben genomen ten aanzien van de mens en die zij ongedaan willen maken door hier op aarde te herstellen wat zij kapot hebben gemaakt.  Alle lichtwerkers die nu leven zijn bezig heel oude misvattingen en wonden in hun ziel te helen. Dit kan ervoor zorgen dat zij tot op de bodem moeten gaan, voordat zij het licht zien.

Als lichtwerkers hun persoonlijke helingsproces grotendeels hebben voltooid, en zichzelf hebben teruggevonden als het lichtwezen dat ze zijn, kunnen ze anderen begeleiden bij het vinden van hun ware, liefdevolle zelf.

Maar het hervinden van het ware zelf is een proces dat zij eerst in zichzelf moeten doormaken. Dit vergt in het algemeen een groot doorzettingsvermogen en innerlijke vastbeslotenheid

Door de oordelen en normen die hen door opvoeding en maatschappij werden bijgebracht, zijn vele lichtwerkers zelf ook het spoor bijster geraakt en bevinden ze zich in een toestand van zelfontkenning, ernstige zelftwijfel en soms ook hopeloosheid en depressie. Dit omdat zij zich niet kunnen aanpassen aan de bestaande orde en zichzelf daarom veroordelen. Zij onderwaarderen zichzelf, hun eigen lichtkern, en moeten leren die te waarderen en koesteren, onafhankelijk van de waardering en erkenning van de buitenwereld. Wanneer zij werkelijk vertrouwen op hun intuïtie en gaan leven volgens hun innerlijke weten, zullen zij zich bevrijden en tot werkelijke zelfexpressie komen. Een deel van die zelfexpressie zal bestaan in het bevorderen van spirituele groeiprocessen in de wereld om hen heen.

Als laatste nog een opsomming van herkenningspunten van een oude ziel.  Lichtwerkers zijn oude zielen zoals je hierboven al hebt kunnen lezen.

 

Wat is een oude ziel?

Oude zielen kunnen:

 • Hoogsensitief zijn en zich herkennen in volgende punten van mijn blog https://www.loveangels.be/wat-is-een-hooggevoelig-high-sensation-seeker/
 • Een sterke intuïtie of inlevingsvermogen hebben.
 • Interesse hebben in paranormale kwaliteiten en paranormaal begaafd zijn.
 • Interesse hebben in diepgang (ook qua relaties) en spiritualiteit.  Je houdt er bijvoorbeeld van om kennis op dat vlak op te doen.
 • Niet zo veel waarde aan materie, maar meer waarde aan spirituele zaken zoals de ziel hechten. Je voelt je misschien geen leeftijd, of ouder dan je leeftijd. Wellicht had je als kind wijze uitspraken.
 • Willen leven vanuit bezieling en liefde (in plaats vanuit angst: ze zijn vaak niet bang voor de dood). Je overziet een ‘groter plaatje’ en voelt dat alles met elkaar verbonden is.
 • Zich bezighouden met persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling.
 • Herinneringen aan vorige levens hebben; wellicht voel je je aangetrokken tot specifieke tijden of landen.
 • Ervan houden anderen te helpen of te adviseren en naar anderen te luisteren; anderen weten hen vaak te vinden op dat vlak. Als een oude ziel niet in balans is kan hij ‘leeggezogen’ raken door anderen.
 • Idealistisch zijn ingesteld.
 • Zich met de natuur verbonden voelen.
 • Het gevoel hebben dat ze uit andere dimensies komen. Misschien voelt de aarde niet als jouw ‘thuis’; als een oude ziel uit balans is kan hij heimwee hebben naar de dimensies waar hij vandaan komt.
 • Het gevoel hebben dat ze niet hun lichaam zijn.
 • Ervan houden om alleen te zijn en/of dingen alleen te doen. Een oude ziel kan zich overigens ook als hij niet in balans is eenzaam of een ‘buitenbeentje’ voelen.
 • Eerlijkheid hoog in het vaandel hebben. Ze kunnen direct overkomen.

Zo dit was een overzicht wat ik op een zo duidelijke manier heb willen delen met jullie.  Hopelijk vinden jullie hier de informatie of herkenning die je nodig hebt en kom je weer een stukje dichter bij jouw ware lichtkern en weet je ook welke richting je op wilt richting jouw doel of levensmissie.

Veel succes en als je vragen hebt, aarzel niet om te contacteren via Facebook, Linkedln of hier via mijn blog Love Angels.

Geniet van deze prachtige zonnige dag!  🙂

Liefs,

Inge xxx