Dag lieve lieve mensen!

Wij zijn allemaal engelen met slechts één vleugel. Om te kunnen vliegen, moeten wij elkaar omarmen. ~ Luciano de Crescenzo ~

Toen ik van de week tijdens een lange wandeling in het natuurgebied Hageven stilletjes aan het mijmeren was, ontstond plots het gevoel dat ik mega trots ben op mezelf, op het pittige pad dat ik reeds belopen heb en dat ik nog steeds rechtsta met een positief opgeheven hoofd, waarna dit me emotioneel raakte tot in mijn hart. 💖

Toch een teken van groei en een vooruitgang in lief zijn voor mezelf door intuïtieve schouderklopjes te geven.

Geniet van de muziek en het lezen van het historisch spiritueel nieuws!

Zie jullie graag lieve schatten!

Dikke zoenen! 💋💋💋

Inge

De 9D Arcturiaanse Raad ∞

“Jullie positie in de eerste golf van Ascensie”

Gechanneld door Daniel Scranton

21 December 2020

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij ons met jullie allen te kunnen verbinden.

We zijn erg opgewonden voor jullie allen die wakker en bewust zijn, omdat jullie meer zullen profiteren van de energieën van de zonnewende dan individuen die afgesloten zijn en zich niet bewust zijn van de betekenis van deze tijd voor de mensheid. Dit is een tijd om te vieren dat je het zo lang hebt volgehouden, dat je in staat bent geweest om de volgende zonnewende te bereiken. En het is natuurlijk een kans voor jou om met deze energieën iets nieuws en iets beters te bouwen voor de hele mensheid.

Degenen onder jullie die wakker en bewust zijn, zullen of het gevoel hebben dat alles voor je zal worden gedaan omdat je tot de volgende zonnewende bent gekomen, of beseffen dat de tijd is gekomen om meer te doen dan alleen maar te kijken en af te wachten wat er gebeurt. Jullie krijgen de sleutels en het stuur, en jullie hebben de kans om de mensheid mee te nemen op een reis die er helemaal om draait dat iedereen zich gaat herinneren om te leven vanuit het hart, wetende dat we allemaal één zijn.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Deze keer gaat het niet om een ​​splitsing; het gaat niet om scheiding, het gaat om integratie. En temidden van jullie zijn er mensen die dat erkennen. Jullie erkennen dat je leven niet ging over het wegwerken van bepaalde aspecten van jezelf. Je leven ging over het sluiten van vrede met de lager vibrerende aspecten van jezelf. Je leven ging over het integreren van die delen van jou waar je je in dit en in vorige levens voor hebt geschaamd.

In deze tijd waarin je je nu bevindt, gaat het erom anderen de weg te wijzen, omdat je laat zien hoe het moet. Alleen tegen anderen zeggen dat ze wakker moeten worden of hen vertellen dat buitenaardse wezens echt zijn, die strategieën werken niet. Jullie zijn hier niet om iemand te bekeren. Jullie zijn hier om aan iedereen te laten zien wat er mogelijk is als je bent afgestemd op wat er energetisch gaande is. En als je kunt voelen dat de energieën van de zonnewende je voortstuwen, je vooruit katapulteren op je reis naar de vijfde dimensie, dan verdien je het om een ​​leidende rol te spelen.

Er zijn op dit moment zoveel mensen die iemand zoeken die het goede voorbeeld geeft, een voorbeeld van hoe te leven in een tijd die zo chaotisch lijkt en waarin zoveel mensen elkaar naar de keel vliegen. Als je je positie wilt verstevigen als iemand die in de eerste golf van ascensie zit, stijg dan uit boven de verdeeldheid, de kleingeestigheid, de wrok en de woede die op dit moment overal op de wereld aanwezig zijn. Laat de rest van de mensheid zien dat het mogelijk is om hier bovenuit te stijgen en om zelfs in deze tumultueuze tijden te gedijen. Laat iedereen zien wie ze zijn door meer te zijn van wie jij bent, wat natuurlijk onvoorwaardelijke liefde is. En dat is wat je bent, iedere dag van het jaar.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben genoten van het contact met jullie. “

Bron

Vertaling: Marieke

Het Goddelijke Licht breekt door de sluiers heen

19 december 2020

Mieke & Vincent

Lieve Lichtbrengers! ❤

De Kerstdagen en Oud & Nieuw zullen dit jaar heel anders verlopen dan we gewend zijn. Ook vanwege alle verschijnselen rondom Corona. Maar hoe dan ook, dat is een aards verschijnsel dat alleen in de dualiteit als ‘boosdoener’ wordt aangewezen. Wij zien een andere waarheid. De impact van Corona, en de daaraan gekoppelde Lockdown bieden velen de ruimte die we nodig hebben voor het Christus Bewustzijn dat aan het indalen is.

Vanwege de toenemende frequentiestijgingen, die blijvende veranderingen in alle aardse vormen teweeg zullen brengen – dus ook in onze fysieke lichamen – zitten we in rollercoasters van transmutaties die vanuit hogere dimensies geleid worden. Wat niet het goddelijke DNA dragen en containen kan, zal afgebroken gaan worden, om plaats te maken voor de Nieuwe Wereld wiens fundering op Liefde rust.

21 December: de Ster van Bethlehem

Aanstaande maandag, 21 December, is een dag om in te keren. Er gebeurt namelijk iets heel bijzonders! Vanuit de 17e dimensie zal er een ongekende activatie van het Christus Bewustzijnsraster gaan plaats vinden. Deze gebeurtenis zal geleid worden door de Councils of Light (de Hoge Raden van Licht).

Deze activatie is vergelijkbaar met die rondom de geboorte van Yeshua. Ook nu zullen Saturnus en Jupiter elkaar energetisch aanraken, en daarmee een vereniging van de tegenpolen mogelijk maken. Hun verbinding zal op 21 December als een voortdurende Lichtflits voelbaar zijn; de hoge frequenties die hieruit voortkomen openen de toegangspoort naar het Goddelijke, Universele Liefdesveld.

Saturnus is een krachtcentrale, die als een soort deeltjesversneller doorwerkt in al onze zelfdelen nadat hij ons een tijd in de wachtkamer heeft laten sudderen. Dit sudderen is een essentiële voorbereiding op het afhechten van eeuwenoude losse eindjes, waardoor er een grote stijging van bewustzijn kan doorbreken. Dat er een doorbraak wacht kunnen we nu al voelen. Maar in de greep van Saturnus blijven we enerzijds voor ons gevoel vastzitten in oude patronen; anderzijds ervaren we een soms lastige druk op de ketel.

Jupiter is de planeet van hoop, geloof en vertrouwen. Ze staat voor vrijheid, avonturieren en de wens om je Zielenplan zonder enig verbod of gebod te gaan volgen. Indien je de frequenties van Jupiter toelaat zul je vrijheid, vreugde en overvloed leren kennen! Waar Saturnus je graag in het onbekende, in het donker en in de wachtkamer houdt leidt Jupiter je het liefste zo rechtstreeks mogelijk naar jouw Goddelijkheid!

21 December is als de aankondiging van de opstanding van de mens die zich zijn Goddelijkheid herinnert. Het vuurwerk dat uit het verenigen van Saturnus en Jupiter voortkomt geeft een nieuwe Ster van Bethlehem, die ook zichtbaar was vóórdat Yeshua geboren werd.

Mis het niet, deze Ster! Je zult haar innerlijk kunnen voelen! Haar Licht zul je herkennen als het Licht van Thuis. Ze kan je emotioneel maken, je ontroeren en een gevoel van heimwee oproepen. Ze kan je ineens vervuld doen voelen van vreugde en geluk, of je ineens laten inzien dat jouw hart volkomen vredig is, en jij volledig compleet en volmaakt.

Dagen van Voorbereiding

Iedereen die voldoende bewustzijn ontwikkeld heeft om, tijdens deze historische doorbraak in de bewustzijnsontwikkeling van de mensheid, de dualiteit als ‘oefenschool’ achter zich te laten, zal tot en met 12-02-2021 iedere nacht nieuwe activaties ontvangen om de innerlijke Thuiskomst ook door te kunnen zetten. Dat is niet niks; het zullen zeven intense en indrukwekkende weken zijn. De activaties zullen doorwerken tot en met 15-02-2021. Daarna zal er een periode van integratie volgen.

Overdag zul je situaties aantrekken die de onopgeruimde restanten van je oude persoonlijkheid bloot zullen leggen. Dit kan veelal nog onbewust gebeuren, omdat dit door je hogere Zelf geleid wordt. De situaties zullen niet altijd gemakkelijk zijn. Het kost veel tijd en bewustwording om de meest ingesleten overlevingspatronen helder te krijgen en achter je te laten. Maar alleen via zo’n doorleefde bewustwording kan het helder worden welke oude mentale, emotionele en wils-patronen het nog verhinderen dat het Goddelijke in jou geopenbaard en verankerd kan worden.

Dit proces is al gaande sinds 12-12-2020. Laag voor laag beginnen sluiers weg te vallen; zeker voor diegenen die zich bereid voelen om hun leven in dienst te stellen van het Christus Bewustzijn. Velen van jullie zijn ooit ‘voorgangers’ geweest; geestelijke leiders, priesters en priesteressen. Jullie zijn gewend om een leidende positie in te nemen. Jouw positie heeft echter niets te maken met de waarde die jij als Ziel hebt. Soms neem je een leidende rol op je, soms ben je een volger. Maar de kans is groot dat jij, als oude ziel, in dit leven een wegwijzer voor velen bent. Vaak zonder dat je beseft wat jouw Licht en Liefde in anderen teweeg brengen.

Hoe kun je ruimte maken voor het Goddelijke?

Het is heel waardevol om in jezelf te schouwen naar oude sporen van uiterlijke macht en aanzien. Dit zijn restanten van levens waarin je vanuit persoonlijke belangen geprobeerd hebt om jouw goddelijke vermogens in te zetten. Vaak was dit om jezelf boven anderen en boven het aardse verheven te kunnen voelen, en in een soort schijnlicht te kunnen blijven.

Ook zul je nog sporen van zelf-ontkrachting, zelf-ondermijning en wantrouwen in jezelf kunnen aantreffen. Deze komen voort uit een noodzakelijk wegduiken onder de goddelijke korenmaat. Naast het leren vergroten van je ego waren er ook levens waarin je jezelf bewust klein wilde leren houden. Aards gezien was dit om niet opgemerkt te worden, en jouw eigen leven en dat van jouw geliefden niet in gevaar te brengen.

Beide patronen, die zowel op macht als op angst gebaseerd zijn, hebben tijdens Atlantische levens hun intrede gedaan. Beiden zijn voortgekomen uit overlevingsmechanismen, na het afnemen van de verbinding met de Goddelijke Bron. Doordat de Goddelijke Aanwezigheid zich weer in jou begint te openbaren zullen zowel het ‘te grote’ als het ‘te kleine’ ego volledig zichtbaar worden. Hierdoor zul je als vanzelf diepe louteringen ondergaan.
Hoe minder jouw persoonlijkheid nog onbewust door je heen kan handelen, des te meer je jouw hogere vermogens zult willen inzetten voor het allerhoogste belang van Al wat Leeft!

Wat kun je om je heen verwachten?

Het Goddelijke Licht zal zowel op Aarde als op vele andere plekken in het Universum door gaan breken, met een ongekende kracht en intensiteit. Dit blijft niet beperkt tot slechts onze incarnaties op Aarde. Ook boven de sluiers gaat dit prachtige proces van Verlichting door. We zijn met miljarden zielen onderweg, en we zullen onszelf en elkaar bevrijden uit oude duisternis en onwetendheid!

Er zullen veel mensen van de Aarde vertrekken . Vergeet nooit dat ieders ‘overgaan’ los van aardse leeftijd is en al in het Zielenplan besloten ligt. Alles wat er gebeurt is als een gezegende uitwerking van het Zielenplan, met een vooraf gegeven toestemming van de Ziel. Zelfs het overgaan door het Corona-virus valt hieronder.
Voor een aantal mensen is het op dit moment niet mogelijk om de grote doorbraak in hun bewustzijn op Aarde te voltooien. Dit is mede vanwege een gevangen blijven zitten in een beperkt bewustzijn, dat zich op lagere realiteiten van chaos en extreme verschijningsvormen van dualiteit blijft richten. Velen zijn innerlijk nog niet in staat om op eigen kracht door transformaties en transmutaties heen te gaan, te midden van een aardse wereld waarin er nog veel leugens en vervormingen kunnen bestaan. Deze mensen zijn van grote waarde voor hun medemensen, omdat zij als spiegels zijn waardoor men de eigen relatieve waarheid heel scherp teruggespiegeld krijgt. Zij zullen op hun manier hun louterende reizen boven de sluiers voortzetten.

Anderen zullen juist graag ‘vanaf de andere kant’ een helpende hand willen bieden. Zij hebben tijdens hun aardse leven al een deel van de louterende reis kunnen maken. Ze hebben veel moeilijke en pijnlijke momenten gekend. Dit waren initiaties waardoor men de innerlijke levenskracht en het helende aspect van Liefde kon leren kennen. Al voordat ze op Aarde kwamen was het hun wens om tijdens deze cruciale terugkeer van het Christus Bewustzijn op Aarde een positie als hoeder en gids te gaan innemen, vanaf de andere kant van de sluiers. Zij zullen tijdens de komende periode alsnog de oversteek gaan maken, en jou mogelijk persoonlijk gaan begeleiden bij het uitvoeren van jouw Goddelijke Taken op Aarde.

Wat kun jij voor jezelf verwachten?

Jij maakt deze bijzondere reis niet alleen; dat kan eenvoudig niet omdat je dimensies zult betreden waarin je de weg nog niet kent. Wij zijn met velen, vanuit de derde tot en met de zeventiende dimensie! We vragen jou om onze onophoudelijke innerlijke leiding, die dag en nacht aanwezig is, te verwelkomen en toe te laten. Weet dat er altijd aan jouw hogere Zelf om toestemming gevraagd wordt, voordat er vanuit de Lichtwereld gehandeld wordt.

Tijdens wakkere nachten zul je een grote koepel van Licht over je heen kunnen ervaren. Dit Licht zal je uit de slaap houden. Waak ervoor dat je je niet vanuit je ego zorgen gaat maken over slaaptekort; je zult voldoende rust kunnen vinden tijdens de komende weken. Tot deze heilige Lichtkoepel zullen alleen die zielen toetreden die zich volledig vanuit het Christus Bewustzijn geroepen voelen om de openbaring van het Goddelijke in jou te ondersteunen. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van Lichtdragers. Geef je over aan hun Aanwezigheid! Je zult hun Liefde en zuiverheid kunnen waarnemen, als kristallen en diamanten Lichtgolven die diep tot in jouw fysieke lichaam zullen doorwerken.

Sommige Lichtmeesters, met wiens bewustzijnsveld je al heel lang verbonden bent, zul je herkennen. Indien je hun Liefde en aanwezigheid kunt toelaten zul je in een zachte overgave en ontspanning terecht komen. Hierdoor open je je dieper, en kun je gemakkelijker ontvangen wat wij voor jou klaar hebben gelegd. Misschien kun je dit allemaal niet zo bewust ervaren. Weet dat dit een begeleid ontwaken is waarin niets fout kan gaan.

Vreest niet; alles gaat zoals bedoel

Is het niet prachtig om te weten dat alles klopt? Dat we allemaal, waar dan ook, door zullen gaan met onze reis naar het Licht? En dat we elkaar vanuit dat allesomvattende Liefdesveld altijd zullen blijven ondersteunen, juist door onze Goddelijke Taken op te pakken?

Ga wijs om met de komende dagen en nachten. Raak niet in paniek, maar kijk het aan wat zich aandient op jouw weg. Vanuit het vertrouwen dat jij door jouw hogere Zelf en vele anderen uit hogere dimensies begeleid en gesteund wordt kun je volop aanwezig blijven met jouw Licht en doorleefde Wijsheid.

Laten we elkaar blijven bemoedigen en toejuichen. We doen het samen, lieve vrienden en vriendinnen! Eeuwenlang hebben we naar deze grote ommekeer toegeleefd. Voel de goddelijke tederheid in jouw handen, waarmee je anderen kunt aanraken. Voel de Liefde in jouw hart en de heilige scheppingskracht in jouw basis. Wéés het Licht van de wereld, want dat ben je!

De Lichtwereld is bij je. Iedereen die kan zal je helpen om de laatste sluiers van angst en sterfelijkheid te laten verdwijnen. Dankzij jouw geloof, vertrouwen en een aanwezig blijven in jouw Licht kan het Grote Ontwaken op Aarde zich voltooien. De dank vanuit hogere dimensies is eeuwig, en zo is hun Liefde.

We wensen jullie gezegende dagen,
mede namens de Lichtwereld,

Mieke & Vincent 

Historische verandering is op komst

16 december 2020 ~ Peter B. Meyer

Een uiterst invloedrijk netwerkstructuur

De Octopus-top van de Global Satanische Deep State

13 Archon Bloedlijn Families runnen Planeet Aarde

Innovatief denken

Het legen van het moeras

Als je echt wilt leven in een wereld die “geraffineerd” genoeg is om te worden gerund door een wereldregering, meer in het bijzonder door de bloedlijn Deep State elite die de mondiale bankiers controleren, blijf dan met alle energie en middelen de MSM-mainstream media volgen en geloof alle gepresenteerde informatie.

Als echter het idee van een selecte coterie van financiële elite die wereldwijd de planeet bestuurt niet klinkt als de ideale samenleving voor de toekomst van de mensheid, dan moeten wij als medeburgers de aandacht vestigen op de hersenspoeling door de MSM over acties van machtige individuen en instellingen, en een kritische blik werpen op hun ideologieën en bewegingen, door het tij van verkeerde informatie te keren en de Nieuwe Wereld Orde te ontdekken.

De meeste mensen zijn niet achterdochtig genoeg, want verdenking helpt de puntjes op de i te zetten en met elkaar te verbinden. Een beetje meer wantrouwen – of op zijn minst twijfel, gecombineerd met minachting en gebrek aan respect voor de overheid – zal je helpen begrijpen hoe de maatschappij werkelijk werkt.

Het moeras legen moet top-down gebeuren. Nu al is het merkbaar dat de machtsstructuur van de ‘diepe staat’ afbrokkelt en op spectaculaire wijze begint te mislukken, zoals blijkt uit de verkiezingsfraude in de VS. Dit stimuleert de groeiende motivatie voor onze toenemende consensusmacht.

Het enig onbegrensde middel dat we op de planeet hebben is het menselijk brein, om te ontdekken dat de huidige strategie van het Globalistisch kapitalisme faalt, omdat het de kip met gouden eieren op meerdere niveaus slacht. Iedereen wordt geboren met hersens, maar helaas velen onder ons gebruiken ze niet. Wakker worden en beginnen met het in twijfeltrekken van je situatie en alle dingen die om je heen gebeuren.

Nu is het belangrijk de kenniskloof tussen de wakkere weters en de slapende schapen te verkleinen. Laat je lokale overheid begrijpen dat je je door hen op elk niveau bedrogen voelt, vooral met hun tirannieke anti-Covid acties, die in strijd zijn met de grondwet. Niets is wat het lijkt en dit moet gemeengoed worden onder de bevolking.

Er is geen pandemie en het Covid-virus bestaat niet, omdat geen enkele wetenschapper dit virus heeft kunnen lokaliseren. Je bent bereid je te laten uitmoorden door je eigen regering, die omgekocht is en onder controle staat van de Satanische Deep State. Deze satanische controle is het resultaat van een zeer goed georganiseerde langdurige samenzwering met als doel de Nieuwe Wereldorde te vestigen, gebaseerd op de revolutie van Luciferianen tegen God en de natuur.

 De superrijken worden omringd door hielenlikkers en schijnheiligen, waaronder jouw regering en de corrupte politici wier continuerende tewerkstelling vereist dat ze de ideeën die ze moeten overbrengen niet in twijfel trekken. Maar wij, de mensen, kunnen ze gemakkelijk ontleden, door onze maskers weg te gooien en ongehoorzaam te zijn. Laat ze weten dat je ontevreden bent over hun behandeling. Stuur hen de belangrijke nieuwsberichten van de alternatieve media en vraag hen waarom zij niet handelen om hun burgers te beschermen?

Wij, als volk, moeten afstand nemen van politieke ideologieën en partijsystemen, omdat deze een denigrerende invloed op ons uitoefent. We moeten en kunnen onze eigen lokale samenleving besturen. Een uiterst invloedrijk netwerkstructuur

De Robber Baronnen uit het verleden, die nu de corporate eigenaren van vandaag zijn geworden, zijn de zelfbenoemde globalisten die geloven dat ze meer verlicht zijn en meer recht hebben op ons erfgoed, waardoor ze waardiger zijn dan anderen om de wereld te regeren, dan wijzelf.

 Door hun eigendom van de multinationals controleren zij alle regeringen en daardoor ook ons voedsel, water, elektriciteit en farmaceutische producten. Ze maken enorme winsten, zelfs als ze hele bevolkingsgroepen vergiftigen en ziek maken in hun streven naar ontvolking. Beschouw jezelf gewaarschuwd!

De Deep State cabal met hun handlangers zijn een extreem invloedrijk netwerk van mensen die bijna alles om ons heen controleren. De mensen zullen er niets over lezen in de mainstream media omdat de MSM ook door diezelfde groep wordt gecontroleerd. Politici zullen er niet publiekelijk over praten, want ook zij zijn medeplichtig.

Velen beweren dat de Deep State verborgen is, maar is verborgen in het openzicht. Voor degenen die bereid zijn wakker te worden en hieraan aandacht te schenken, zijn ze niet verborgen maar zichtbaar. Er zijn 12 niveaus of dimensies van bewustwording. De meerderheid, het schapenvolk, bevindt zich in de 3de. De ontwakende zijn in de 4e, terwijl de meer ervarene in de 5e zijn met zeer weinig in de 6e dimensie. En dat is nog maar de helft om de bewustzijnsladder te voltooien!

De Verborgen Regering of Deep State is de bron van alles wat negatief is op onze planeet. Om de komende ruige tijd te overleven, is het essentieel te begrijpen waar het omgaat. De Deep State organisatie bestaat uit top-echelon medewerkers van machtige agentschappen, zoals de Israëlische Mossad, de CIA, FBI, NSA, IMF, CFR, BIS, de Wereldbank, topgeneraals, Admiraals en andere militaire agenten, lange termijn Congres- en Kamerleden, Lords en Senatoren, directeuren van belangrijke toezichthoudende agentschappen en CEO’s van de meeste grote multinationals, waarvan de meerderheid van aandelen in handen zijn van Deep State bloedlijn handlangers.

De Octopus-top van de Global Satanische Deep State

De echte top van de piramide bestaat uit Luciferian faraonische heersers van Octogon gezeteld in Zwitserland, dat de kern blijkt te zijn van de globale octopus van heersende elites met hun verreikende tentakels in elke niche van “onze” samenleving. Dit zijn de Faraonische Tempeliers van Zwitserland met als 5e kolonne volgelingen van Jezuïeten en Vrijmetselaars. Deze vormen de heersende Oligarchie over de hele wereld. De heersende farao’s, zijn ontstaan uit Lucifers occulte mysterieuze religies, die uit Babylon en Egypte kwamen. Ze worden nu geïdentificeerd en gelokaliseerd als de Global Elite of Deep State-cabal, die ons zien als hun slaven en eigendom, om ermee te doen wat ze willen.

Aan de top van de piramide hiërarchie zitten de Zwitserse OCTOGON Tempeliers, gevolgd door de 2e laag bestaande uit de Jezuïeten, Vrijmetselaars, George Soros en de Nazi’s. Eigenlijk zijn de nazi’s een geïntegreerd deel van de Octogon, en behoren ze ook min of meer tot de top.

Hun hoofdkwartier (HQ) ligt in Zwitserland 6.000 meter onder het oppervlak van het meer van Genève, dat een van hun ingangen in het CERN-complex heeft. Hun naam Octogon is een zeer geheimzinnige naziorganisatie, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om fortuinen te verwerven uit geplunderd nazigoud en bezittingen die in Zwitserland werden gedeponeerd, en die te gebruiken voor toekomstige oorlogen en illegale acties.

Daarnaast is bekend dat Zwitserland verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het Babylonisch systeem in de onderwereld. Figuurlijk gezien is Zwitserland de zeef van de onderwereld omdat het ongewenste mensen en ideeën verwijdert, vooral met betrekking tot geheime organisaties binnen de CIA terwijl het Romeinse Rijk nog steeds bestaat, nu gelegen in Groenland.

Slechts 147 ondernemingen vormen de “superentiteit”, en bezitten meer dan 50% van de rijkdom van de wereld; dat is de reële economie. Deze megacorporaties vormen het centrum van de wereldeconomie gerund door de centrale banken.

13 Archon Bloedlijn Families runnen Planeet Aarde

De Rothschilds, Rockefellers, Warburgs en Schiffs maken deel uit van de hoofdrolspelers van in totaal 13-Archon-bloedlijnen. Ze zijn eigenaar van de privé U.S. Federal Reserve en bijna alle, behalve Rusland, Centrale Banken in de Wereld, waarin The Bank of England en de Duitse Deutsche Bank dienen voor het witwassen van geld bij de Octogon Bank of International Settlements – BIS in Bazel-Zwitserland.

De Bilderberg-groep, de CFR – council voor buitenlandse betrekkingen, de Trilaterale Commissie, maken integraal deel uit van het bankkartel, dat een absolute fraude is.

De Bilderberg groep en de CFR zijn belast met de invoering van agenda 2030 voor  de Nieuwe Wereldorde, dat ze het bevel geeft over ontvolking- en bevolkingscontrole, voedsel, water, vaccinaties, sproeien  van chemtrails, luchtvergiftiging, en het runnen van drugskartels.

Al deze groepen samen omvatten het wereldwijd moeras dat nu snel wordt drooggelegd door het TRUMP-TEAM. Met de hulp van de Earth Alliance, de Patriotten en elke ontwaakte burger. – Let wel, alle landen en zelfs alle individuen, zoals jij en ik, zijn door de Cabal in Companies omgezet om vervolgens door het bankkartel, waartoe ook de dertien families van de Archon-bloedlijn behoren, failliet te worden verklaard.

Het heeft de hoogste prioriteit al deze misdadigers en bedriegers, die verantwoordelijk zijn voor alle misère van nu en in het verleden op de wereld, uit te roeien. De banken en regeringen zijn allemaal buitenlandse Khazariaanse ondernemingen, aannemers en agentschappen die verantwoordelijk zijn voor het wanbeheer in het grootste deel van de wereld.

Deze kolossale structuur kan alleen worden aangepakt op wereldschaal om te worden afgewikkeld ten gunste van ons het volk, omdat wij mensen, nooit toestemming hebben gegeven voor deze criminele activiteiten die zijn veroorzaakt door de centrale bankiers en hun handlangers. Alle mensen op de wereld zijn het slachtoffer geworden van dit wangedrag en fiduciaire vertrouwensfraude op een onvoorstelbare schaal.

De wereldwijde correctie van financiële markten zal in de komende weken kunnen beginnen, naarmate wereldomvattend meer GESARA-gerelateerde veranderingen zijn doorgevoerd. – Alle mensen zullen nu wakker moeten worden en beseffen dat hun geest wordt gecontroleerd door het establishment.

Dit eeuwenlange tirannieke regime loopt ten einde en moet voor altijd worden vernietigd. Geen leugens en manipulaties meer. Alle markten zullen worden bevrijd, alle aspecten van het leven worden vrijgemaakt van onderdrukking en manipulaties. Mensen worden verantwoordelijk voor hun eigen leven om voor zichzelf  te beslissen. Er is geen overbevolking, geen opwarming van de aarde, er is genoeg voedsel voor iedereen.

Alle toekomstige generaties, hun kinderen en komende generaties moeten worden geïnformeerd over de geschiedenis van de langste onderdrukking van het mensdom om te voorkomen dat opnieuw soortgelijke criminele praktijken in de toekomst kunnen terugkeren.

Alleen continue civiele waakzaamheid kan de terugkeer van deze criminele gelddieven voorkomen. De eenvoudigste manier dit te bereiken is door het boek De Grote Ontwaking, dat speciaal voor dit doel is geschreven, aan te schaffen, te lezen en te bestuderen. Dat een garantie biedt voor onszelf en de toekomstige generaties voor voortdurend welzijn, geluk, gezondheid en vreugde, waarom dit boek in geen enkele boekenkast mag ontbreken.

Innovatief denken

Om dit alles vanuit een ander perspectief te zien. Het licht kan alleen worden getoond en worden gezien als mensen beseffen dat ze in het donker leven. Het is al 30 jaar mijn taak om mensen wakker te schudden. De deur voor ze te openen waar ze zelf doorheen zullen moeten lopen. – Als 50% of meer van de bevolking wakker is, kan de TRUTH worden gepresenteerd.

Het gevaar van rellen en plunderingen is te groot om het risico te lopen dat de samenleving door chaos uiteenvalt. De massa is voor een groot deel nog steeds in ontkenning. De heersende klasse is volledig medeplichtig aan de ondermijning van onze beschaving. Mensen, eenmaal gewend aan hun slavernij, zijn te venijnig, begerig en dom de realiteit onder ogen te zien.

Velen hebben geen idee of enig besef van de terughoudendheid over wat hen uiteindelijk zal worden aangedaan. Ze negeren liever het voor de hand liggende en gaan in ontkenning van de waarheid die inmiddels werkelijkheid is geworden en stellen elkaar liever gerust; door te zeggen dat ‘de overheid nooit de vrijheden van de mens zal wegnemen en ze tot horigen maakt, dat ze inmiddels al zijn!

De mensheid heeft op grote schaal haar verstand en haar verantwoordelijkheid weggegeven – denk aan de bredere gevolgen van dit gedrag voor het menselijk bestaan. Als we ons verstand en onze verantwoordelijkheid weggeven, geven we ook onze vrijheid en in wezen ons leven weg.

Als we nu niet massaal ontwaken, zullen we spoedig totaal geëlimineerd worden zodat de mensheid volledig verloren gaat. Dan zal nog voor 2030 onze ruiming onder een of ander vals voorwendsel lijken op Goddelijke Vergelding. En zo werkt Satan. Luciferianen verafschuwen de hele Schepping en het Leven zelf, terwijl ze de Vernietiging en de Dood omarmen. Het is een Doodscultus. DE GROTE ONTWAKING moet nu in volle sterke beginnen, want het is onze plicht de mensheid te redden voor onze toekomstige generaties.

FWC heeft veel tijd, energie en geld gespendeerd veel mensen wakker te schudden. Ook al is de strijd nog niet ten einde, zal deze verdergaan, waarvoor jullie hulp wordt gevraagd actief zoveel als mogelijk mensen te wekken en hen te informeren over de inmiddels geboekte vooruitgang. We zijn dicht bij de eindstreep; onze historische verandering staat voor de deur.

Het tij van de geschiedenis is definitief gekeerd in ons voordeel. Nu hebben we de kans het eeuwenoude kwaad op planeet Aarde te verwijderen. Wij, de Patriotten die deel uitmaken van het Trump Team, winnen deze geheime oorlog om de mensheid te bevrijden, de volledige voltooiing ervan is zekerheid geworden. Dit is het grootste keerpunt in de menselijke geschiedenis. Voor de eerst keer ooit, zullen mensen in real-time kunnen zien hoe de ware geschiedenis zich ontvouwt als de oude heersende Satanische klasse onttroond wordt. De volledige geschiedenis zal worden herschreven als het stof eindelijk is neergedaald.

Blijf alert en besef; dit moment is onze enige kans de verborgen satanische regering, de criminele Deep State en hun bankkartel, politieke en ambtelijke marionetten te verslaan, welke niet aarzelen de mensheid en planeet Aarde te vernietigen. Het is duidelijk dat de ontluikende mensheid dit niet zomaar kan laten gebeuren, maar vooral nu wil vechten voor de toekomst van onze jongere generaties.

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol of inzichtelijk vindt, deel het dan met iedereen die je kent om ze te helpen wakker te worden en zich voor te bereiden. En vergeet niet je nationale vlag uit te hangen om de wereld te tonen dat je wakker bent, en de stille wakkere meerderheid motiveert dit voorbeeld te volgen. Hoe meer vlaggen wapperen, hoe duidelijker de cabal haar machtsgreep over ons heeft verloren. Er komt nog veel meer verhelderende informatie! Waarvoor je bent uitgenodigd gratis te abonneren.

Eenheid is macht

Ons bevrijdingsproces is niet meer te stoppen. Het verenigen met anderen met gelijk bewustzijn, biedt meer duidelijkheid. Wereldwijd worden netwerken van ontwakende mensen gecreëerd, zoals in de regio Marbella/Málaga, die in amper een half jaar tijd een toenemend aantal deelnemers aantrekt. De groep is inmiddels gegroeid tot meer dan 390 leden. Als je je wilt aanmelden of wilt leren hoe je je eigen regionale of lokale groep kunt starten, neem dan contact op met FWC via email. Onze toekomst ligt in onze eigen handen, met name in de kleine gemeenschappen die het fundament zullen vormen van de door ons zelf bestuurde samenleving.

Blijf dit volgen, er komt nog meer…

Peter B. Meyer

The Final Wake up Call

Een Boodschap van de Pleiadiërs aan de Familie van Licht

 


14 December 2020

Dierbaren, wij, de Pleiadiërs, zijn jullie van de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat we een hogere geëvolueerde versie van de mensheid zijn.

In jullie begrip van tijd zouden jullie kunnen zeggen dat ons DNA, onder andere, lang geleden werd gebruikt om het menselijk ras te creëren. 

We maakten deals met andere wezens die ook hun DNA bijdroegen. Tegen de tijd dat onze beslissing werd genomen hadden we goede bedoelingen en het leek een goed experiment te zijn.De schepper goden waar we toen mee omgingen, bleken anders te zijn dan we hadden verwacht.

Jullie dachten dat jullie in een vrije wereld leefden, jullie dagelijkse leven volgend en levend wat jullie dachten dat jullie bestemming was.

Maar in werkelijkheid leven jullie een volledig gecontroleerde droom. Een illusie die doelbewust is gecreëerd en in jullie bewustzijn is ingeprent.

Jullie zijn niet geïnformeerd over de ware oorsprong van jullie ras omdat de capaciteit van jullie geest beperkt werd gehouden. Zodat jullie zouden denken dat deze realiteit waarin jullie leven de enige realiteit is.

Maar in werkelijkheid zijn er oneindig veel realiteiten. Een realiteit kan worden vergeleken met een radiostation. Maar je kunt alleen op zijn programma afstemmen als je de juiste frequentie kent.

Jullie frequentie is laag gehouden en binnen de laatste jaren en decennia zijn jullie op een historisch dieptepunt aangekomen.

Jullie bestaan op planeet Aarde is gebaseerd op de frequentie van de angst.

Angst is de frequentie waarmee degenen die over jullie heersen zich voeden. Angst is wat hen macht geeft. Angst is hoe jullie hen toestaan met jullie te spelen zoals meesters met hun marionetten spelen.

Tijd is niet lineair zoals jullie geleerd hebben. De enige tijd en plaats die echt is, is nu hier (nergens).

Dit betekent in feite dat er oneindig veel mogelijkheden zijn met betrekking tot de toekomstige uitkomst van jullie huidige situatie op planeet Aarde.

Jullie kunnen je voorstellen dat sommige van deze mogelijkheden er niet al te spannend uitzien.

Wat er op Aarde gebeurt heeft gevolgen voor het hele Universum. Veel beschavingen van andere sterren lijden onder de “toekomstontwikkeling” van de Aarde.

Wij zijn slechts één van de vele Sterren Naties die besloten hebben om te incarneren in het menselijk lichaam, we hebben gekozen voor bepaalde ervaringen om te ontwaken in dit leven en om uiteindelijk de mensheid te leiden naar een hogere frequentie waarin jullie zullen gedijen en vrij zullen zijn.

Wij, de Pleiadiërs, zijn jullie neven en nichten van een andere planeet. En zoals het met leden van een familie gaat, zijn we gekomen om jullie te helpen en door jullie te helpen helpen wij ook onze eigen beschaving te laten gedijen.

Vandaag willen we jullie opnieuw informeren dat vele Sterren Volkeren samen zijn gekomen als de Galactische Federatie en hebben besloten om hun dapperste krijgers van licht naar de Aarde te sturen om de mensheid te helpen tijdens de onvermijdelijke verschuiving in het bewustzijn.

Jullie zijn niet alleen. We zijn hier bij jullie.

Jullie zullen de Pleiadische aardse incarnaties herkennen aan hun onbevreesde houding, hun artistieke zin, een sterk gevoel voor humor, hun grote genezende vermogens, hun ongewone wijsheid voor hun leeftijd, hun hoge mate van intelligentie en uiteindelijk hun diepe medeleven en liefde voor de mensheid.

Ze zullen er ook veel jonger uitzien dan hun leeftijd. Dit is door middel van ontwerp. Het is de blauwdruk die is gekozen voor de incarnaties van het Sterrenzaad. Het dient als een trigger om jullie eraan te herinneren en het deel van jullie dat gemanipuleerd en gehersenspoeld is te activeren om te geloven dat veroudering natuurlijk is voor jullie ras.

Pleiadische incarnaties weigeren te verouderen op Aarde. Zij zullen er niet ouder uitzien dan begin 30, terwijl ze misschien al in de 40 en 50 zijn. Dit is om deze frequentie voor jullie toegankelijk te maken.

Terwijl jullie planeet ascendeert en jullie DNA evolueert, ondergaat jullie lichaam veranderingen.

Veroudering, ziekte en dood zijn concepten die als zaden in jullie geest werden geplant door jullie kwaadaardige meesters. We zijn hier om deze slecht functionerende gedachten uit jullie geest uit te roeien door levende voorbeelden te zijn die het tegenovergestelde bewijzen.

Velen van jullie vragen: “Hoe herkennen we een Pleiadiër op aarde?” Het is simpel, als je iemand tegenkomt die een genezer, een leraar, een artistieke ziel en een gids uit de matrix is, heb je een van ons gevonden.

We zijn hier om jullie naar huis te begeleiden.

ET komt niet, we zijn er al.

We zijn hier onder jullie, geïncarneerd in menselijke lichamen om jullie te helpen je frequentie van angst naar liefde te verheffen. Dat is wat een hoge frequentie betekent, om te vibreren met de resonantie van liefde.

Open jullie harten, zet de angst opzij. Liefde is het antwoord. 

A’HO

Zegeningen van goddelijke liefde & licht voor mijn familie van licht,

Aurora-Straal

Ambassadeur van de Galactische Federatie

Kunst: Serafijnen van Autumn Skye

Bron

Vertaling: Martien

Alle bovenstaande artikelen komen van volgende bron: https://wakkeremensen.blogspot.com/

Killing in the name

Killing in the name of

Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Uh

Killing in the name of
Killing in the name of

Now you do what they told ya
Now you do what they told ya
Now you do what they told ya
Now you do what they told ya
And now you do what they told ya
And now you do what they told ya
And now you do what they told ya
And now you do what they told ya
And now you do what they told ya
And now you do what they told ya
But now you do what they told ya
Well now you do what they told ya

Those who died are justified
For wearing the badge
They’re the chosen whites
You justify those that died
By wearing the badge
They’re the chosen whites
Those who died are justified
For wearing the badge
They’re the chosen whites
You justify those who died
By wearing the badge
They’re the chosen whites

Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Some of those that work forces
Are the same that burn crosses
Uh

Killing in the name of
Killing in the name of

Now you do what they told ya
Now you do what they told ya
Now you do what they told ya
Now you do what they told ya


And now you do what they told ya, now you’re under control
And now you do what they told ya, now you’re under control
And now you do what they told ya, now you’re under control
And now you do what they told ya, now you’re under control
And now you do what they told ya, now you’re under control
And now you do what they told ya, now you’re under control
And now you do what they told ya, now you’re under control
And now you do what they told ya

Those who died are justified
For wearing the badge
They’re the chosen whites
You justify those that died
By wearing the badge
They’re the chosen whites
Those who died are justified
For wearing the badge
They’re the chosen whites
You justify those that died
By wearing the badge
They’re the chosen whites
Come on

Uh
Yeah
Come on
Uh

Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Fuck you, I won’t do what you tell me
Motherfucker
Uh

Wat een KRACHT NUMMER! I LOVE THIS SOOOO MUCH! UH!!!!! 😜

LATEN WE MET ZIJN ALLEN OP STRAAT KOMEN EN DIT NUMMER LUIDKEELS BRULLEN! Whaaa!!!!!

WIE DOET ER MEE?

Heel toepasselijk in deze dictatoriale tijden!

And now you do what they told ya, now you’re under control

Fuck you, I won’t do what you tell me !!!!

Dit nummer heeft een politieke boodschap en is geschreven ivm het racisme dat in Amerikaanse overheidsinstanties heerst.

Anekdote:

In een ver verleden toen ik nog getrouwd was, heb ik op een familiefeest van mijn ex-schoonfamilie op dit te gek nummer zo fel uit de bol gegaan en zeker bij de laatste zinnen van dit nummer dat iedereen opkeek en zeer waarschijnlijk dacht: “Wat een gekke doos daar van voor”, die stevig bewoog en met haar hoofd headbangde maarrrr op dat vlak heb ik mij nooit iets aangetrokken wat anderen van mij denken of zeggen als ik los ga op de dansvloer. Degene die raar opkijken en mij expres nadoen achter mijn rug (vrouwen) willen dat zelf ook maar durven dat niet. Op dat punt ben ik altijd al vrijgevochten geweest. 😜

St. Elmo’s fire

Growin’ up, you don’t see the writing on the wall
Passin’ by, movin’ straight ahead, you knew it all
But maybe sometime if you feel the pain
You’ll find you’re all alone, everything has changed

Play the game, you know you can’t quit until it’s won
Soldier on, only you can do what must be done
You know in some way you’re a lot like me
You’re just a prisoner and you’re tryin’ to break free

I can see a new horizon underneath the blazin’ sky


I’ll be where the eagle’s flying higher and higher
Gonna be your man in motion, all I need’s this pair of wheels
Take me where my future’s lyin’, St. Elmo’s fire (Ooh, oooh, oooh)

Burning up, don’t know just how far that I can go
(Just how far I go)
Soon be home, only just a few miles down the road
I can make it, I know, I can
You broke the boy in me but you won’t break the man

I can see a new horizon underneath the blazin’ sky
I’ll be where the eagle’s flying higher and higher
Gonna be your man in motion, all I need’s this pair of wheels
Take me where my future’s lyin’, St. Elmo’s fire

I can climb the highest mountain, cross the wildest sea
I can feel St. Elmo’s fire burnin’ in me, burnin’ in me

Just once in his life a man has his time
And my time is now, I’m coming aliveI can hear the music playin’,

I can see the banners fly
Feel like you’re back again, and hope ridin’ high
Gonna be your man in motion, all I need’s this pair of wheels
Take me where my future’s lyin’, St. Elmo’s fire

I can see a new horizon underneath the blazin’ sky
I’ll be where the eagle’s flying higher and higher


Gonna be your man in motion, all I need’s this pair of wheels
Take me where my future’s lyin’, St. Elmo’s fire

I can climb the highest mountain, cross the wildest sea
I can feel St. Elmo’s fire burnin’ in me
Burnin’, burnin’ in me, I can feel it burnin’
St. Elmo’s fire, St. Elmo’s fire