Lieve Lezers,

Zoals beloofd een verslag over de trilogie “We moeten even serieus praten. Echt. God” geschreven door Neale Donald Walsch.  De trilogie “Een ongewoon gesprek met God” ~ het boek dat uw leven verandert ~ telt maar liefst 798 bladzijden, 820 inclusief het register van kernwoorden.  Dus om hier een beknopt verslag van uit te brengen is een hele uitdaging maar ik ga mijn best doen.

Dit boek is niet zomaar in mijn vizier gekomen in de bibliotheek.  Ik heb het na enkele bladzijden gelezen te hebben meteen gekocht via bol.com. Deze boeken zijn juist op dit moment in mijn leven gekomen omdat het zo heeft moeten zijn.  Er staat een eenvoudige regel in vermeld: als de student er klaar voor is, zal de leraar aan hem verschijnen.  Dit boek is mijn leraar.

Het is op zo’n manier geschreven dat je het gevoel hebt dat God ook tegen jou praat want het boek is bestemd voor iedereen die er klaar voor is alle waarheid te aanhoren.  Ik was al meer dan een jaar bezig met de waarheid te zoeken over mezelf en de reden van mijn bestaan en nu dat ik mezelf in het licht ga zetten en vele zielen ga helpen hun ware identiteit te ontrafelen, moet ik alle kennis hebben om deze bijzondere stof op een authentieke waarheidsgetrouwe manier te gaan onderwijzen.

Wat me ook is opgevallen de laatste tijd is, als je mensen confronteert met de waarheid, ze dat 9 van de 10 heel vervelend vinden en zelfs zodanig dat ze je volledig negeren alsof je een boeman bent die een misdaad heeft gepleegd.  Ik zie meteen wat er in hun omgaat, doorprik meteen wat hun hart echt verlangt, maar hun ziel is nog niet klaar om met die waarheid om te gaan of te aanvaarden dus lopen ze ervan weg uit angst dat ze hun leven zullen moeten veranderen wat dan op dat moment voor hun zeer onrealistisch lijkt.  Daaruit heb ik geleerd dat ik mijn advies en goede bedoelingen niet mag opdringen omdat ik zo graag heel veel mensen help maar mensen moeten zelf de wil hebben om er iets aan te doen en de hulpvraag aan je stellen.  Dit even tussendoor maar ik wilde dit kwijt.

Zoals ik al eerder zei, geen enkel onderwerp wordt er geschuwd.  Alles is bespreekbaar. Neale stelt alle vragen die je je maar kan inbeelden over het leven en de liefde, doel en functie daarvan, mensen en relaties, goed en kwaad, schuld en zonde, vergeving en verlossing, spiritualiteit, 6de zintuig,  reïncarnatie, iedereen is paranormaal begaafd, het pad naar God en de weg naar de hel –> die niet bestaat.  Zijn visie over onze seksbeleving, over trouw zijn, soorten liefdesrelaties, macht, geld, de opvoeding van onze kinderen, het huwelijk, scheiding, ons werkbestaan, gezondheid, onderwijssysteem, het verleden, toekomstvisie van onze planeet, milieu problematiek, onze voeding,  oorlog en vrede, kennis en onwetendheid, geven en nemen, vreugde en zorgen.  Het kijkt naar het concrete en het abstracte, het zichtbare en onzichtbare, de waarheid en de onwaarheid en tenslotte hoe de  hoogontwikkelde samenlevingen, lees buitenaardse wezens,  die in ons heelal – universa leven en veel belangrijke boodschappen die hij heeft hoe wij onze planeet kunnen helen van de schrijnende toestand waarin het nu verkeert.  Het is geen religieus boek.  De universele natuurwetten komen uitgebreid aan bod.

Over voeding gesproken.  Ik ben sinds een half jaar vegetariër geworden.  De reden waarom ga ik ook nog uitgebreid toelichten in een nieuwe blog.

Wat het onderwijssysteem betreft.  Ik zeg al heel de tijd dat ik het huidig schoolsysteem niet goed vind en mijn kinderen zijn het levende bewijs dat het niet meer strookt met hun verwachtingen en interesses.  Ze komen bijna iedere dag thuis en zeggen dat het saai is.  Ze krijgen leerstof in hun strot geduwd wat ze totaal niet boeit maar toch wordt er van hun verwacht dat ze het verteren en vooral dat ze er goede cijfers voor moeten halen. Hoe ik het al die tijd zie is dat ze bij het kind een volledige screening doen van zijn passies, gaven, interesses, zijn doelen en dromen.  En van daaruit een leerplan uitstippelen op maat van elke leerling zodat ze 100% zichzelf kunnen ontplooien en hun volledig potentieel kunnen leven vanaf het begin van hun loopbaan in plaats van in mijn geval nu.  Ik ben 42 jaar en ik weet nu pas wie ik ben en wat mijn dromen, doelen, verlangens en zielsmissie inhoudt.   Waarom ik dit vertel is omdat God net hetzelfde heeft gezegd in dit boek over het onderwijssysteem hoe ik het zie.  Hij zei dat zo’n systeem reeds bestaat bij de hoogontwikkelde samenlevingen op andere planeten.  Dus ja, ik heb die informatie van hem gekregen voor dat ik dat boek heb gelezen.   Ik stelde dit voor tijdens een vergadering van de ouderraad omdat ze nu bezig zijn met de dna hervorming en het antwoord was dat dit systeem zeker voor mijn kleinkinderen bestemd zou zijn maar ze nu nog maar net ingezien hebben dat het huidig onderwijssysteem 100 jaar is blijven stilstaan.  Ik ga zelf een school oprichten, dat is ook 1 van mijn dromen en doelen in de nabije toekomst.  🙂

Volledig in interviewstijl verwoord met een vleugje humor en bij tijde heel serieuze intellectuele communicatie zodat de stof heel makkelijk kan worden opgenomen en nooit saai is.  Ik ga dit boek nog eens herlezen want herhaling doet onthouden en zet je aan tot daden.  Dit is een boek dat je zeker doet bewegen want de informatie is wat mij betreft nog nooit ter ore gekomen en zeer, zeer uniek in zijn soort, daarom dat ik zo van mijn sokkel wordt geblazen.

Ik hoor al heel de week een stil stemmetje tegen mij spreken: “Be the change you want to see in this world.”  Wel tientallen keren heb ik deze bijzondere zin gehoord zodat ik noodgedwongen de roep van mijn ziel niet meer kan ontwijken met mijn fantastisch uitstelgedrag, lees faalangst wat een illusie is.  Ondertussen heb ik al veel menselijke stappen gezet richting mijn doel en ik word sterker en sterker met de dag om deze week verschillende keren uit mijn comfortzone te gaan stappen.  Buiten die zone begint jouw droomleven hé.  🙂  Word vervolgd.

Het is niet mogelijk om 3 boeken beknopt te houden in 1 blog.  Ik heb hierboven ook al van onderwerp gewisseld omdat ik over bepaalde onderwerpen iets wilde zeggen.

De kernboodschappen die ik wil meegeven over deze trilogie zijn als volgt:

 1. Je hebt alle wijsheid al in jou, je hoeft niks te leren maar alleen herinneren wie je bent.
 2. God is het Al. God leeft in jou, is jou en wij zijn, zijn kinderen die hij onvoorwaardelijk graag ziet.
 3. We zijn allen één. ( Als jullie zouden beslissen dat we allemaal één zijn, dan zouden jullie elkaar niet meer behandelen op de manier zoals jullie dat nu doen)
 4. Er is genoeg. (Als jullie zouden beslissen dat er genoeg is, dan zouden jullie alles met iedereen delen)
 5. Er is niets wat we moeten doen. ( Als jullie zouden besluiten dat er niets is wat we moeten doen, dan zouden jullie ophouden op het doen te gebruiken om jullie problemen op te lossen. Jullie zouden je dan eerder bewegen in de richting  van – en komen uit – een staat van existentie die ervoor zorgt dat jullie ervaring van die problemen verdwijnt, waardoor de voorwaarden zichzelf dus oplossen)
 6. Mantra: Er is niets wat ik moet hebben, er is niets wat ik moet doen en er is niets wat ik moet zijn, behalve precies wat ik nu ben.
 7. Alleen liefde bestaat echt.
 8. Tijd bestaat niet en het verleden zie je niet.   Het gebeurt nu allemaal.  Het verleden is dat je je herinnert en de toekomst die je zal zien, is het nu dat eenvoudigweg is.
 9. De belangrijkste manier waarop je je nieuwe begrip bewust kunt gaan toepassen, is de oorzaak van je ervaring te zijn, niet het resultaat ervan.
 10. De manier om er te komen is door er te zijn.  Je hoeft alleen maar te zijn waar je wilt komen. Zo eenvoudig is het. Er is niets wat je moet doen.  Wil je blij zijn? Wees dan blij. Wil je wijs zijn? Wees dan wijs.  Wil je liefde zijn? Wees dan liefde.   Dat is Wie jullie zijn.  Jullie zijn mijn geliefden.
 11. De waarheid is zo welbespraakt. De waarheid kent een elegantie die het hart tot zijn eigen herontwaken opschrikt.  Dat heeft dit Ongewone gesprek met God gedaan.  Het heeft het hart van de menselijke soort geraakt en het opnieuw laten ontwaken.
 12. Ga nu, en verander jullie wereld. Ga nu, en ben je hoogste Zelf.  Nooit waren jullie iets minder.  Jullie wisten het alleen niet.  Jullie herinnerden je het niet.  Nu herinneren jullie je weer. Probeer die herinnering altijd bij je te dragen.  Probeer haar uit te dragen aan iedereen met wie je in aanraking komt.  Want jullie bestemming is grootser dan je je ooit zou hebben kunnen indenken.  Er is voor jullie geen andere reden om hier te zijn.  Ik houd van jullie. Mijn liefde behoort jullie altijd, zowel nu als voor alle eeuwigheid.  Ik ben altijd bij jullie.  Op alle manieren.

Blz 373 & 374 zijn hemels verwoord.  Ik citeer:

Neale: Hoe moet ik beginnen met een globaal bewustzijn te creëren?

God: Wees een inspiratie bron voor dit Nieuwe Bewustzijn in de wereld te brengen.

Wees een licht voor de wereld en kwets haar niet. Streef ernaar te bouwen, niet te verwoesten.

Breng mijn volk thuis.

Neale: Hoe?

God: Door jouw lichtende voorbeeld.  Zoek enkel Goddelijkheid. Spreek enkel in waarachtigheid. Handel enkel uit liefde.

Leef volgens de Liefdeswet, nu en voor altijd. Geef alles, vorder niets.

Mijd het platvloerse.

Accepteer niet het onacceptabele.

Maak ieder moment van je leven tot een uitstorting van liefde.

Gebruik elk moment om de hoogste gedachte te denken, het verhevener woord te spreken, de schitterendste daad te verrichten.

Verheerlijk hierdoor je Heilige Zelf en verheerlijk aldus Mij.

Breng vrede op aarde door vrede te brengen naar allen wier levens jij beroert.

Wees vrede.

Voel en druk in elk moment je Goddelijke Connectie met het Al uit, en met ieder persoon, elk plaats, elk ding.

Omhels iedere omstandigheid, maak je ieder gebrek eigen, deel iedere vreugde, overdenk ieder mysterie, loop in ieders schoenen, vergeef iedere overtreding ( met inbegrip van die van jezelf), heel ieder hart, eer ieders waarheid, aanbid ieders God, bescherm ieders rechten, behoud ieders waardigheid, promoot ieders belangen, voorzie in ieders behoeften, neem ieders heiligheid aan, presenteer ieders grootste talenten, breng ieders zegening voort, en verkondig dat ieders toekomst veilig is in de gewaarborgde liefde van God.

Wees een levend, ademend voorbeeld van de Hoogste Waarheid die je binnenin je resideert.

Spreek nederig over jezelf, opdat je Hoogste Waarheid niet door een ander als bluf wordt ervaren.

Spreek zachtjes, opdat niemand denkt dat je alleen maar de aandacht wilt.

Spreek vriendelijk, zodat allen van de liefde kunnen weten.

Spreek openlijk, opdat niemand denkt dat je iets te verbergen hebt.

Wees uitgesproken, zodat niemand zich kan vergissen.

Spreek vaak, zodat je woord zich werkelijk kan verspreiden.

Spreek respectvol, zodat niemand zich in zijn eer aangetast voelt.

Spreek over Mij in al je uitingen.

Maak van je leven een gave.  Onthoud altijd dat jij de gave bent!

Wees een gave voor iedereen die jouw leven binnentreedt en voor iedereen wiens leven jij binnentreedt. Wees voorzichtig niet iemands leven binnen te treden als je geen gave kunt zijn.

(Je kunt altijd een gave zijn, omdat jij altijd de gave bent, maar soms laat je jezelf dat niet weten)

Wanneer iemand onverwacht je leven binnentreedt, let dan op welke gave die persoon van jou komt ontvangen.

Neale: Wat een buitengewone manier om dat te zeggen.

God: Waarom denk je anders dat er iemand naar je toekomt?

Ik zeg je dit: iedere persoon die ooit naar jou is toegekomen, kwam om een gave van jou te ontvangen. Door zo te handelen, geeft hij aan jou een gave, de gave van jouw ervaring en de vervulling van Wie je bent.

Wanneer je deze eenvoudige waarheid inziet en begrijpt, dan kun je de allergrootste waarheid bevatten:

IK HEB JULLIE NIETS DAN ENGELEN GEZONDEN.

Zo mooi, vind je niet?  🙂

Een hele brok informatie die ik even kwijt wou.  Het is nu 2u26 en ik zal mijn bedje maar eens gaan opzoeken.

Tot in dromenland en alvast een goede morgen gewenst!

Liefs,

Inge xxx