Dag lieve zusters & broeders,

Graag deel ik met jullie het alternatieve positieve nieuws. Nieuws waar we als collectieve gemeenschap echt wat aan hebben en dat ons vooruithelpt in onze evolutie als mensheid.

Hoe we ons wonderbaarlijke vaartuig het best hanteren in deze transformerende tijden, wat er allemaal mee gebeurd in deze sterke energieën en welke ascensie verschijnselen we kunnen ervaren?

Hoe ons perspectief te veranderen als we willen functioneren in de 5de dimensie. Niet meer denken en werken vanuit de overlevingsmodus maar denken hoe kunnen we Moeder Aarde van dienst zijn? Onze intenties moeten gebaseerd zijn op liefde en medeleven en niet op het genereren van inkomsten.

En tenslotte hoe we nu moeten handelen en onszelf bevrijden uit deze gecontroleerde openluchtgevangenis en welke invloed de presidentsverkiezingen hebben op ons en de wereld of niet? Wij zijn het als individu die nu moeten opstaan en effectief handelen in plaats van externe leiders te laten beslissen hoe wij moeten leven.

Laat deze informatie rustig op jou indalen en als je rust in jouw hoofd wil, dan raad ik jou aan om de natuur op te zoeken en je één te voelen met alle pracht om je heen, de wind lekker door je heen te laten waaien, de frisse lucht in te ademen en jouw ogen de kost te geven, dan ben je meteen geaard en in de ZEN modus.

Of lekker heel jouw lichaam laten dansen op te gekke muziek, mee zingen, onnozel doen, heel veel bronwater drinken, fruit en groenten eten, je voeden met liefde, licht en positieve energie. Geniet ervan lieverds! De wereld is zo mooiiii! 😊

Dikke zoenen en heel veel liefs,

Inge 💋💋💋

De strijd voor de vrijheid is begonnen. Sta op Mensheid en neem jullie macht terug.

31 oktober 2020 

De stemming op jullie planeet is aan het veranderen. Het bewustzijn van de mensen op Aarde is aan het toenemen.

Een tijdje geleden kon je nog niets zeggen over wat er achter de schermen gebeurde. Mensen staarden je aan met lege gezichten die niets begrepen van wat je net zei.

Terwijl de dagen in isolement verder gingen, begonnen de mensen ruzie te maken over elkaars gedachten en wat elk van hen als werkelijkheid ervoer.

Maar nu zie je een verschuiving gebeuren. En terwijl jullie je wantrouwen tegenover jullie regeringen en je frustratie over het feit dat jullie gedwongen worden om maskers te dragen, beginnen de mensen te knikken en “JA” te zeggen tegen dit alles. Plotseling hoor je geen gewone mensen meer de zin “Het is voor onze eigen veiligheid” herhalen. Tenminste niet meer zoveel als voorheen.We zeggen niet dat iedereen ja zegt, we zeggen niet dat iedereen wakker wordt. Nee, dat is nog lang niet het geval. Maar de mensen op Aarde maken grote vooruitgang in het doorzien van de illusie van de matrix.

Mensen over de hele wereld komen samen in de straten van hun land om te protesteren tegen hun regeringen die volgens hen niet het beste met hen voor hebben.

DIT IS JULLIE STRIJD VOOR DE VRIJHEID, DIE EINDELIJK BEGONNEN IS.

DIT IS HET BEGIN VAN HET EINDE.

Het einde van een kwaadaardig controlesysteem dat breekt als verbrijzeld glas.

Maar jullie moeten er voor vechten. JULLIE MOETEN VECHTEN VOOR JE VRIJHEID.

Vreedzaam protesteren is hoe jullie vechten!!!

We zijn hier om jullie te helpen, we zijn hier om jullie te begeleiden, maar dit is jullie gevecht, jullie moeten het gevecht aangaan. Niemand anders kan dit gevecht voor jullie winnen.

Jullie leven in een universum met vrije wil.

Ja, jullie zijn bedrogen door jullie kwaadaardige verraders-heersers, maar jullie hebben ze toch gekozen.

Jullie hebben je goedkeuring gegeven. Jullie waren je er niet van bewust. Goedkeuring hebben jullie desalniettemin gegeven.

Jullie hebben vrijwillig de controle, de manipulatie en het misbruik zo ver laten komen. Ja, jullie werden in de val gelokt, jullie vrije wil liet het toch toe.

Maar jullie zijn je er nu bewust van, nietwaar?

TREK JULLIE GOEDKEURING NU IN.

Gebruik jullie stem, video’s en social media accounts. Schrijf op kartonnen borden en ga de straat op:

IK GEEF GEEN GOEDKEURING.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING OM EEN MASKER TE DRAGEN.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING OM ONTDAAN TE WORDEN VAN MIJN BEWEGINGSVRIJHEID.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING OM MIJN VRIJHEID VAN MENINGSUITING TE CENSUREREN.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING VOOR MISBRUIK DOOR DE OVERHEID.

IK GEEF GEEN GOEDKEURING VOOR VERPLICHTE VACCINS.

Maak hier jullie mantra van.

In een wereld waar het allemaal draait om energetisch vampirisme moet je de monsters van hun voedselbron uitputten.

Jullie zijn de bewoners van de planeet aarde. Kinderen van Gaia, sta op.

De wereld zoals jullie die kennen zal niet terugkomen. Jullie zullen een tumultueuze periode doormaken, maar het is noodzakelijk om de planeet te bevrijden van de satanische agenda die voor eonen de leiding heeft gehad en dan zichzelf weer opnieuw opbouwt op basis van ware waarden en liefde.

Het is jullie vrije wil. DIT ALLES HANGT AF VAN JULLIE VRIJE WIL. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Hoe lang dit alles zal duren hangt af van hoe snel de kritische massa van de mensen HUN GOEDKEURING ZAL INTREKKEN.

Zolang jullie, mensen op Aarde, bang zijn voor jullie regeringen zullen jullie in tirannie leven.

Maar als jullie regeringen bang zijn voor jullie, de mensen, zal er vrijheid zijn.

Welkom op jullie pad naar ascensie. Jullie hebben het beginniveau van een van de belangrijkste mijlpalen bereikt: Jezelf bevrijden.

We houden zielsveel van jullie. We zijn hier bij jullie.

We zijn jullie familie van licht.

A’HO 💖🙌

Aurora-Ray

Ambassadeur van de Galactische Federatie | Lyran High Council Elder

vertaling: Martien ~ https://wakkeremensen.blogspot.com/

Saint Germain: Wereld Verklaart Onafhankelijkheid / Gechanneld door: James McConnell – 4 November 2020

Ik ben Sint Germain. Alles komt nu tot een punt. Een punt van liefde. Een punt van hoger bewustzijn waar jullie allemaal naartoe hebben gewerkt.

Tijdens een eerdere discussie zei ik: ” Jullie zijn degenen op wie jullie hebben gewacht.” Jullie hebben dat doorheen velen van ons gehoord die dat met jullie hebben gedeeld. En het werd gedaan met een doel. Het werd gedaan zodat jullie zouden weten dat jullie geen redders van buiten jezelf ontvangen. Jullie ontvangen redding binnenin jezelf.

Als jullie merken dat je hoger en hoger beweegt in trilling, maken jullie verbinding met je Hogere Zelf. Want daar gaat het om: de verbinding met jullie hogere God zelf. Terugkomend op dat weten van die verbinding.

Maar zoals jullie al vele malen hebben gehoord, zijn jullie nooit afgescheiden geweest. Dat hebben jullie alleen maar gedacht. Jullie zijn alleen maar geprogrammeerd om te geloven dat jullie zijn afgescheiden. Maar nooit, niet één moment in de tijd in deze illusie van scheiding zijn jullie ooit afgescheiden geweest. En dat is wat jullie nu gaan begrijpen. Dat is waar jullie op gewacht hebben. Het wachten om dit te weten, om je te herinneren dat jullie weer met elkaar verbonden zijn. En jullie DNA-proces is ook weer aan het verbinden.

En alles komt nu zelfs tot een conclusie, zal ik zeggen. Een conclusie. Een hoogtepunt. Naarmate jullie dichter en dichter bij de Grote Verandering komen die op jullie afkomt. Kan geen tijd of datum geven, want het is nog niet volledig vastgesteld, maar het komt eraan. En het komt, het afwachten van alle verschillende veranderingen die zich voordoen op jullie planeet, niet alleen hier in dit land, terwijl jullie steeds dichter bij dit verkiezingsproces komen, en voorbij dit verkiezingsproces gaan.

Dus dit is een proces, mensen. Dit is een proces waarbij jullie door zoveel verdeeldheid heengaan dat er in dit land en over de hele planeet sprake is van het Grote Ontwaken terwijl jullie in verschillende controlesystemen worden gebracht die jullie ‘lockdowns’ en ‘sociale distantiëring’ noemen, en het dragen van maskers, en al deze dingen gaan alleen maar over controle. Dat is alles zoals het altijd is geweest, terwijl de duistere machten doorgaan met het aantrekken van hun verschillende draaiboeken die ze hebben en ernaar reiken, en alles doen wat ze kunnen, of alles wat ze weten dat ze moeten doen. Maar alles wat ze weten wat te doen wordt tegengegaan door degenen van de Krachten van Licht.

Elke stap wordt tegengegaan, zoals een schaakpartij, en je verplaatst jouw schaakstukken. Maar de duistere krachten spelen in een drie-dimensionaal schaakspel, terwijl de Krachten van het Licht in een vijf-dimensionaal schaakspel spelen, als je deze analogie kunt begrijpen. Ze spelen op een hogere trillingsfrequentie. En daarbij kennen ze de zetten die worden gemaakt voordat ze zelfs maar worden gemaakt.

Dus alles wat er gebeurt is vooraf bepaald. Dat is wat jullie moeten weten. Dan zeggen wij dat alles georkestreerd wordt, en het is in veel opzichten vooraf bepaald.

Ja, het hangt af van het bewustzijn van de planeet, het bewustzijn van het menselijk collectief hier op de planeet. Daar hangt het allemaal van af. Maar het grote plan dat in werking is, zal niet worden gewijzigd. Dat is wat jullie moeten gaan begrijpen.

Er zijn Project A en B, of Plan A en B en C, en dit alles, maar het is allemaal een deel van het grotere plan. En niets kan het grotere plan tegenhouden om zijn volledige koers te nemen, hier.

En terwijl jullie je door deze verkiezing heen bewegen, terwijl jullie je door de vrijheden heen bewegen die teruggaan naar jullie, teruggaan in de zin van de grondwet van dit land die opnieuw wordt uitgevaardigd, uitgevaardigd voor de Republiek, hier. Niet als een democratie, en zeker niet als een socialistische omgeving. Want dat zou nooit kunnen, want de mensen zijn niet vrij in dat soort omgevingen. Het volk moet vrij zijn. Nogmaals, niet alleen hier in dit land, maar op de hele planeet. Dit is onafhankelijkheid die terugkomt. Jullie zullen zelfs een Onafhankelijkheidsdag hebben – niet voor dit land, maar voor de hele planeet. Jullie kunnen terugblikken in de tijd en zeggen: “Dat was de dag dat onze onafhankelijkheid opnieuw werd uitgeroepen.”

Net als in uw 1776, jullie 4 juli, toen de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend en jullie vrijheid in dit land begon, zal die verklaring opnieuw worden uitgeroepen, maar deze keer voor de hele planeet. Jullie kunnen het een reset noemen, jullie kunnen het een herwaardering noemen, jullie kunnen het al deze dingen noemen die jullie willen, maar dit alles maakt er deel van uit, inclusief de verschijning en het weten dat jullie niet alleen zijn in dit Universum.

Dat weten jullie allemaal al, maar het collectieve bewustzijn is zich daar nog niet volledig van bewust, ook al kennen ze het op een dieper niveau binnen zichzelf. Het is niet tot hun bewust zelfbewustzijn gekomen, maar het komt eraan. Het komt eraan. En er is niets dat het kan tegenhouden om geopenbaard te worden. Net zoals er niets is dat alle waarheid kan tegenhouden die naar voren komt van al die dingen die de krachten van de duisternis hier op deze planeet hebben geïntegreerd. Dit alles komt naar voren. Ja, jullie zullen de massale arrestaties zien. Ze komen eraan. Kan je niet weer een tijd of een tijdsbestek geven voor dit, maar het komt eraan. Het zal niet worden tegengehouden. Het is misschien niet dat ze allemaal over het podium lopen in die zin, maar jullie zullen begrijpen dat ze van deze planeet zijn verwijderd. Want ze horen hier niet meer thuis op deze planeet. Hun tijd is om.

En ja, ik verontschuldig me voor het feit dat ik hier wat emotioneel over ben. Hoewel het er niet op lijkt dat we emotie zouden hebben. Maar we hebben wel emotie. Dat hebben we wel als het emotie is in het licht. Dat is wat we doen, en we kunnen het je laten zien. Net zoals jullie hier emotie hebben en jullie emoties je soms overmeesteren. Zo kunnen wij die emotie ook voelen. En we voelen het voor jullie. Op dit moment in deze momenten voelen we het, terwijl alles toeneemt. De trillingen nemen toe. Het bewustzijn neemt toe.

En weer sta jullie op het randje, precies op het randje. Precies op het ‘crescendo’, zoals Sananda graag zegt. De eindstreep. Dit alles komt eraan, nu. Heb geduld. Nog eventjes, nu. Want alles zal worden onthuld. Alle waarheid komt naar voren. En zoals Sananda enige tijd geleden zei, “de hele hemel komt naar voren.”

Ik ben Sint Germain, en ik laat jullie nu achter met rust, en liefde, en eenheid binnenin jullie. En wetende dat de Violette Vlam bezig is alle programmering uit te wissen die niet langer nodig is, niet alleen hier binnen ieder van jullie, maar in het collectieve bewustzijn van de hele mensheid, hier.

Saint Germain

Vertaling: Martien ~ https://wakkeremensen.blogspot.com/

Het is tijd om de minder bereisde weg te nemen, zoals het gezegde luidt in onze menselijke taal.

2 November 2020

Onze wereld, of de wereld zoals we die kenden, verandert voor onze ogen. De dingen zullen niet teruggaan naar de manier waarop ze waren voor de pandemie.

Dit is misschien eng voor sommigen, maar het is ook heel goed voor jou. Het roept een nieuwe wind op, de wind van verandering.

De oude wereld staat op het punt vernietigd te worden. Dit moet gebeuren zodat de nieuwe wereld kan ontstaan.

Deze chaos is nodig om u uit uw comfortzone te schoppen en om u te concentreren op het actief creëren van nieuwe aarde.

Ben je het ermee eens als ik je vertel dat de manier waarop de dingen op onze planeet gingen, ons leidde naar een duistere weg van vernietiging en wanhoop? Velen van ons hebben geweten dat de nieuwe aarde zou komen, vroeg of laat. Maar slechts weinigen werkten actief aan dit doel dat voor het grotere goed van alle mensen is.

Nu zien we dat we bijna geen keuzes meer hebben en worden we gedwongen tot een nieuwe manier van leven. Hoe gaat dit er uitzien?

Ik weet dat jullie je zorgen maken over jullie gezinnen, jullie kinderen, jullie werk en jullie financiën. Dat is natuurlijk. Immers, al het leven op deze planeet is gebouwd op het idee van geld en dat alles een financiële prijskaartje moet hebben.

Maar terwijl jullie naar een hogere frequentie gaan, raken deze gedachten langzaam achterhaald.

Het klinkt moeilijker dan het is.

Hoe werkt de manifestatie van geld?

Te veel mensen zijn gericht op het creëren van een product of een dienst of een systeem dat veel geld voor hen zal opleveren zonder de bereidheid om een stapje verder te gaan.

Wat is die extra mijl, vraag je?

Nou, het betekent gewoon dat je moet denken in termen van, “Hoe kan ik van dienst zijn?”, “Hoe kan ik anderen helpen?”, “Welke behoefte kan ik helpen vervullen?”, “Waarmee worstelen mijn medebewoners op dit moment waarin ik nuttig kan zijn?, “Welk talent of kennis heb ik die ik met anderen kan delen om hen op hun pad te helpen?”, “Welke hulpmiddelen heb ik die iemand anders nodig zou kunnen hebben?”…

Dit zijn de vragen die je jezelf nu moet stellen.

Focus op dienstbaarheid, op helpen en geven. Jouw intenties moeten gebaseerd zijn op liefde en medeleven en niet op het genereren van inkomsten. Als je je denken kunt verschuiven, zul je een 5D-bedrijf beginnen te creëren zonder het 3D-bevreesde denken over hoe ik mezelf en mijn gezin zal onderhouden.

Overvloed zal gaan stromen.

Dit is de weg die minder wordt bewandeld. Dit is de extra mijl die ik je vandaag graag vraag om te lopen. Een probleem kan niet worden opgelost op hetzelfde niveau dat het heeft veroorzaakt. Je moet je mentaliteit veranderen.

5D is NIET ergens om naar binnen te lopen of om naar toe te gaan. 5D IS NU HIER.

Jij bent het die de frequentie van 5D moet evenaren, stem af op deze trilling en je zult immuun zijn voor gebrek, angst en frustratie.

Ik hou van je.

Wij zijn de Familie van Licht Grond Bemanning.

A’HO

Aurora-Ray

Ambassadeur van de Galactische Federatie

Vertaling: Martien ~ https://wakkeremensen.blogspot.com/

AARTSENGEL MICHAEL: EEN WONDERBAARLIJKE CREATIE: HET FYSIEKE VAARTUIG / Via Ronna V. – LM NOV 2020

Geliefde meesters, naarmate jullie verder gaan op het pad van ver-Licht-ing, zullen jullie een beter begrip krijgen van de kosmische wet en de werking van het Universum.

Wij verwelkomen de gelegenheid om jullie af en toe een beter begrip te geven van enkele van de concepten van de Creatie en de complexiteit van het fysieke vaartuig.

Daarom willen wij jullie een diepgaande uitleg geven over de samenstelling van het Etherische Lichaam en het belang ervan in het proces van Ascentie.

Het Etherische Lichaam of Etherische Web, welke veel verfijnder is van substantie dan het aardse lichaam, verwijst naar de onzichtbare tegenhanger van het fysieke lichaam.

Het Etherische Lichaam bestaat uit de fysieke aura, die jullie fysieke gezondheidstoestand via verschillende kleuren weergeeft, evenals de vervormingen, of het ontbreken daarvan, binnen het Etherische Webpatroon.

De emoties van pijn, lijden en wrok zijn gedachtevormen die jullie ervan weerhouden om de Drager van Licht te omarmen en te worden zoals bedoeld om te zijn.Het auraveld is het onzichtbare elektromagnetische krachtveld welke het fysieke lichaam omgeeft. Het vergroot energie naar jullie toe en straalt trillingsfrequentiepatronen vanuit jullie.

De aura van het mentale lichaam binnen het Etherische Web is bijna onbestaand bij degenen die vastzitten in de beperkingen van de derde en lagere vierde dimensie, omdat zij de wereld en gebeurtenissen zien door een filter van illusie gecreëerd door hun vroegere overtuigingen, gedachten en daden.

Wanneer jullie in een derde-/ vierdimensionale omgeving bestaan, is de dominerende kracht binnen het emotionele lichaam, het astrale vlak. Daarom staat een grote meerderheid van de mensen onder invloed van hun basis persoonlijkheid en het ego-wensen-lichaam, dat is samengesteld uit onvervulde verlangens uit het verleden, evenals emotionele onevenwichtigheden en gevoelens van onwaardig of onbemind zijn.

Een van de meest aangrijpende fasen van het Ascentieproces is het doorlopen van de vervormingen van het emotionele massa-bewustzijnsovertuigingssysteem naar de stabiliteit, frisheid en harmonie van de hogere dimensies.

Vergeet nooit, angst neemt jullie kracht weg.

Het algemene geloofssysteem van het massabewustzijn wordt aangedreven door negatief, vijandig denken en weerstand tegen nieuwe concepten en verandering.

De meerderheid van de massa is bevroren in een realiteit van pijn en lijden, maar is onwillig om nieuwe uitbreidende ideeën te onderhouden, wat hen zou verlossen van hun zelfopgelegde gevangenis van beperking.

Het is van vitaal belang dat jullie stevig geaard en in evenwicht blijven binnen het geaccepteerde bereik van dualiteit, ondertussen functionerend binnen de realiteit van de laatste fasen van de derde dimensionale omgeving. Jullie moeten er ook naar streven om emotionele harmonie en sereniteit tot stand te brengen binnen de illusionaire wereld van de Vierde Dimensie terwijl jullie wijsheid zoeken en ernaar streven gewend te raken aan het mentale vlak van de lagere Vijfde Dimensie. Jullie moeten altijd alert zijn op de fluisteringen van jullie Ziel en Hogere Zelf. Het is ook belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie niet slechts één Hoger Zelf hebben, maar dat veel Fragmenten of Vonken van jullie Hogere Zelf zijn verspreid over dit sub-Universum.

Het Ascentieproces omvat de geleidelijke integratie en assimilatie van het volgende hogere dimensionale frequentie Facet van jullie Hogere Zelf. Jullie zijn bezig jullie Licht en jullie bewuste gewaarzijn uit te breiden. Jullie transformatie naar Zelfmeesterschap, evenals het Ascentieproces, zal enorm worden versneld wanneer jullie eenmaal jullie persoonlijke levenslijn van Licht hebben uitgebreid – een etherische buis van Licht – wat jullie kernverbinding is met jullie Goddelijke IK BEN Aanwezigheid. Jullie bevinden je ook in het proces om de verbinding met de Rivier van Leven te herstellen via jullie persoonlijke Antakarana (Regenboogbrug van Licht), die de pure Essentie van de Schepper bevat, genaamd Adamantine Deeltjes.

In de afgelopen eeuwen heeft de mensheid de verbinding met de Rivier van Leven/ Licht verminderd, zodat het bij de meeste mensen slechts een klein straaltje is geworden.

Ieder van jullie heeft een sfeer van uitstraling die wordt geproduceerd door de trillingspatronen van jullie auraveld en jullie Ziellied.

Ascentie betekent het totale lichaamschakra-systeem in balans brengen, wat het zuiveren, verfijnen en balanceren van het Etherische Lichaam en auraveld zal vergemakkelijken.

Jullie doel is om jullie Etherische Lichaam en auraveld terug te brengen naar hun perfecte Goddelijke Blauwdruk, de menselijke blauwdruk voor jullie oorspronkelijke lichaamsvorm, genaamd het Adam/ Eva Kadmon Lichtlichaam.

Wij observeren jullie via de kleurbanden binnen jullie meervoudige lichaamssysteem, fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, die zijn gecreëerd door jullie gedachten, acties en daden gedurende jullie vele levens door de eeuwen heen.

Jullie Energetische Handtekening is samengesteld uit de trillingsfrequentiepatronen die jullie dag na dag uitzenden via jullie gedachten, handelingen en daden.

Jullie Energetische Handtekening kan enorm variëren als jullie functioneren in een derde-/ vierdimensionale omgeving.

Echter, naarmate jullie vorderen op het pad van ver-Licht-ing, wordt jullie Energetische Handtekening geleidelijk meer harmonieus en melodieus, en het wordt uiteindelijk een onderdeel van jullie permanente Ziellied Handtekening.

Op de vooruitgang van jullie ziel wordt toezicht gehouden door de frequenties van jullie Ziellied, en niet door jullie dagelijkse handelingen.

Jullie Ziellied bestaat uit midden Vierde en hogere vibrationele patronen van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie.

Als Zelfmeester zullen jullie Energetische Handtekening en jullie Ziellied versmelten in een Hemelse Mandala van klank en kleur, waarmee jullie in de hogere Rijken worden geïdentificeerd.

Jullie worden herkend door de briljantheid van jullie innerlijke Licht. Des te meer Licht Essentie jullie opnemen in jullie fysieke vaartuig, des te briljanter zal jullie aura gloeien (bezield zijn).

De Heilige Geest of jullie Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie die toezicht houdt op de lichtinfusies en regelt, mede de giften van Spirit die jullie worden toegewezen op basis van jullie niveau van spiritueel bewustzijn en jullie huidige behoeften.

Op speciale dispensaties wordt ook toezicht opgehouden en verspreid via jullie Heilige Mentale Zelf, die de tussenpersoon is tussen jullie en jullie IK BEN Aanwezigheid/ God Zelf.

Meditatie helpt om de lagere geest en het ego te disciplineren, zodat jullie je bewust kunnen afstemmen op de mijmeringen van jullie hogere geest. Het heeft geduld en discipline nodig om het gebabbel van het verstand te stoppen, dit gebabbel is de norm van degenen die afgesloten zijn van hun hogere bewustzijn.

Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatie te beoefenen. Een decreet of affirmatie is een gebed met kracht.

Het zou een beknopte, positieve bevestiging die met vertrouwen wordt uitgedrukt moeten zijn, en het zelfvertrouwen dat het op het juiste moment in de juiste vorm zal worden gemanifesteerd.

Als de affirmatie met liefdevolle bedoeling voor het hoogste goed wordt uitgezonden, stemmen jullie je wil af op die van jullie Hogere Zelf, en de Universele Wet zal beveiligen dat jullie gedachten en aspiraties als medescheppers zullen worden gecombineerd met die van anderen gelijkgestemden. Zo zullen ze in sterkte en kracht toenemen.

Stille meditatie is luisteren naar een antwoord van jullie Hogere Zelf, Beschermengelen of de Heilige Geest. Onthoud dat één persoon die gecentreerd is in zijn Heilig Hart en Heilige Geest kosmische waarheden en geïnspireerde gedachten kan overbrengen aan miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle vibraties van hun auraveld iedereen zegenen met wie zij in contact komen. Sereniteit en vreugde zijn eigenschappen van de ziel.

Intelligente liefde ontstaat wanneer de ziel de dominerende kracht binnenin wordt en de ego persoonlijkheid onder controle is gebracht.

Wanneer jullie met succes de membranen van Licht oplossen die de ingang van jullie Heilige Geest bewaken, verkrijgen jullie toegang tot jullie persoonlijke opslagplaats van Goddelijke Wijsheid.

Sta ons toe jullie een samenvatting te geven van enkele van de vele symptomen van Ascentie die jullie, de ingewijden op het Pad, op dit moment ervaren.

>> Jullie bemerken dat jullie je terugtrekken uit sociale activiteiten en evenementen die in het verleden plezierig waren. Harde geluiden, mensenmassa’s en luidruchtige activiteiten storen jullie en jullie reikhalzen naar afzondering en misschien naar de sereniteit van de natuur. Naarmate jullie trillingsfrequenties stijgen en meer in harmonie worden, zullen jullie losraken van interactie met mensen, evenementen en plaatsen die niet harmonische lagere frequenties uitzenden. Dus, geleidelijk aan zullen jullie steeds minder gemeen hebben met bepaalde vrienden en familieleden, vooral diegenen die negatief, veroordelen en onvriendelijke zijn tegen anderen.

>> Jullie kunnen intense uitbarstingen van energie hebben waardoor jullie nauwelijks stil kunnen blijven, en soms voelen jullie je zo licht van binnen dat jullie nauwelijks de lichamelijke vorm aanvoelen.

Op andere momenten voelen jullie je misschien zo zwaar dat jullie bijna in de grond zakken en kunnen jullie extreme vermoeidheid ervaren. Jullie lichamelijke vorm ondergaat een intense metamorfose op etherisch en cellulair niveau, en sommige van de transformationele symptomen zijn niet prettig – vooral voor degenen die in een oudere of enigszins verzwakte lichamelijke vorm verkeren.

>> Terwijl de Kundalini (Heilig Vuur) in jullie wervelkolom (de etherische buis van Licht) begint te stijgen, kunnen jullie tijden van intense innerlijke hitte ervaren, terwijl jullie uitwendige lichaam koud en zelfs klam aanvoelt. Aanvankelijk is dat de reden waarom het het beste is om te streven naar een geleidelijke afgifte van het Kundalini-vuur dat is opgeslagen in het Wortelchakra, aan de basis van de ruggengraat, zodat jullie langzaam de hogere frequenties van God Licht kunnen integreren. Sneller en meer zijn niet altijd beter als jullie temidden zijn in het transformatieproces van Ascentie.

>> Voor degenen in de vroege stadia van het proces zal de ervaring van het integreren van enkele van de verfijnde Lichtfrequenties niet overdreven aangrijpend zijn. Echter, voor die Sterrenzaden die goed op weg zijn in het Ascentieproces – degenen die ermee hebben ingestemd Wereld Dienaren te zijn en helpen het Pad voor anderen vrij te maken – kan het een formidabel en doorlopend proces zijn als ze steeds hogere frequenties van Licht integreren om met anderen te delen.

>> Jullie kunnen het gevoel hebben dat jullie je in een mentale achtbaan bevinden terwijl jullie veel emotionele ups en downs ervaren.

Jullie tappen in op en geven vrij veel beïnvloedde energie en frequentiepatronen die niet in harmonie zijn vanuit diep cellulair niveau. Het is van vitaal belang om deze gevoelens naar de oppervlakte te laten komen, zodat ze kunnen worden omgezet in verfijnde Lichtsubstantie. Het is belangrijk dat jullie leren om een waarnemer te worden van wat er gebeurt, terwijl jullie objectief kijken, verwerken en corrigeren, met liefdevol geduld en begrip voor hetgeen aan jullie wordt geopenbaard.

>> Jullie eetgewoonten kunnen drastisch veranderen. Wat jullie ook kiezen om te eten, volg jullie innerlijke leiding en houd in de gaten hoe jullie lichaam zich voelt nadat jullie iets hebben ingenomen. Jullie Lichaamselementaal of innerlijke lichaamsintelligentie is aan het ontwaken, en als jullie er aandacht aan schenken, zal het jullie naar het juiste voedsel en dieet leiden. Onthoud altijd dat matiging in alle dingen de sleutel is.

>> Jullie kunnen veel vreemde pijntjes en kwalen hebben waarvoor geen definitieve diagnose bestaat. Er zijn veel kleine chakra- en meridiaan punten in het fysieke lichaam. Terwijl de hogere frequenties van Licht door het lichaam proberen te stromen, kunnen ze op deze kritieke punten weerstand ondervinden, wat ongemak kan veroorzaken. Een van de meest voorkomende problemen is het gebied van de wervelkolom van de bovenrug, tussen de schouderbladen.

>> Jullie kunnen het gevoel hebben dat jullie ‘je verstand verliezen’ of in ieder geval jullie geheugen. Er zijn multidimensionale niveaus in de hersenen, dus als jullie je frequentiepatronen verheffen, zullen de lagere niveaus van de hersenen geleidelijk worden verfijnd. Daarom zullen jullie niet langer in staat zijn om toegang te krijgen tot veel van jullie negatieve geschiedenis uit het verleden, evenals tot veel van de trivia die jullie daarin hebben opgeslagen. Jullie zullen toegang verkrijgen tot de hogere niveaus van de hersenen waar jullie Heilige Geest woont. De eenwording tussen de Heilige Geest en het Heilig Hart is een integraal onderdeel van het Ascentieproces.

Geliefden, jullie moeten toegeven dat het een opwindende tijd is om in het fysieke vaartuig te zijn, en toch worstelt jullie fysieke voertuig om de steeds toenemende frequenties bij te houden die jullie van moment tot moment en van dag tot dag integreren. Velen van jullie die al jaren geen verkoudheid, griep of darmstoornissen hebben gehad, ervaren opnieuw deze verzwakkende symptomen, en sommigen van jullie vragen: “Wat doe ik verkeerd?” Jullie doen niets verkeerds, mijn dappere vrienden; het is wat jullie goed doen, dat sommige van deze ongemakkelijke periodes van lichamelijk leed veroorzaakt.

Wij erkennen het feit dat deze gebeurtenissen niet prettig zijn om mee te maken. Wij willen jullie echter een ander facet van de waarheid geven om over na te denken. Nogmaals, velen van jullie die diep ondergedompeld zijn in een versneld transformatieproces, ervaren deze ongemakkelijke symptomen als een manier om snel de oude negatieve energieën in jullie fysieke vaartuig te transmuteren.

Jullie zouden het een transmutatie of doop door vuur kunnen noemen, een verbranding en het loslaten van oude frequentiepatronen om de hogere, meer verfijnde kristallijne cellen van bewustzijn te infiltreren en binnenin heerschappij in te nemen. Niet alle virussen zijn slecht, en ook niet alle ongemakkelijke symptomen die jullie ervaren.

Zie ze als een middel om een doel te bereiken en een hoger doel te dienen. Ook deze dingen zullen voorbijgaan, lieverds.

Wij vragen jullie om voor julliezelf te zorgen, om als nooit tevoren aandacht te schenken aan jullie fysieke vaartuigen en de signalen of boodschappen die jullie wijze Lichaamselementalen aan jullie projecteren. Hoe zullen jullie kunnen genieten van de prachtige wereld van liefde, vreugde en overvloed die jullie creëren als jullie kostbare fysieke vaartuig niet levendig en gezond is? Sluit jullie bij ons aan in jullie persoonlijke Piramide van Licht, geliefden, en sta ons toe jullie te helpen bij het doorlopen van het proces met gemak en gratie en tevens grote vreugde. Moge de uitstraling van onze Vader/ Moeder God op jullie neerstromen en jullie vullen met het Licht van Eeuwig Leven. Weet dat wij altijd dichtbij zijn om jullie te begeleiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Transmitted through Ronna Herman Vezane * STAR*QUEST*

775-856-3654   www.StarQuestMastery.com

* Email: RonnaStar@earthlink.net

*As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from:  RonnaStar@earthlink.net​​​​​​​​​​​​​​ ã 2000/2020.

 ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Bron: Vertaald door Anja.  https://wakkeremensen.blogspot.com/

Ronna Herman is internationaal bekend als kanaal voor de berichtgevingen van Aartsengel Michael sinds 1970.

De boodschappen die via haar zijn doorgegeven zijn vol hoop en inspiratie en verspreid via vele spirituele publicaties in boeken en op het internet over de gehele wereld en er is veel vertaald in de meest belangrijke talen op de wereld. Er is allerlei spiritueel materiaal beschikbaar, zie de website, ook boeken zijn in het Nederlands vertaald. (Op Vleugels van Licht – uitgeverij Osiris, en van uitgeverij Akasha > De Gouden Belofte, De Toekomst is Nu, Je heilige zoektocht, Laat het Licht zijn).

De 9D Arcturiaanse Raad ∞ De Amerikaanse Presidents Verkiezingen van 2020 

Door: Daniel Scranton – 3 November 2020

“Gegroet. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

We zijn zeer geïnteresseerd in wat de mensheid daar op Aarde interesseert, en op dit moment wordt er veel aandacht besteed aan de verkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika. Er wordt nogal wat aandacht besteed aan de Presidentsverkiezing, en zoals velen van u weten, zijn er veel mensen op het randje van de spanning die daar in de Verenigde Staten heerst. De mensen zijn niet zeker van wat er zal gebeuren en ze zijn bang. Veel van die angst is veroorzaakt door mensen die het leuk vinden om de mensheid aardig en bang, aardig en verdeeld te krijgen, en daarom moeten jullie allemaal proberen te zien hoe iemand die jullie liefhebben een kandidaat kan steunen die jullie verafschuwen.

Jullie moeten elkaar nu het voordeel van de twijfel geven en niet toegeven aan de verdeeldheid. Jullie hebben hier allemaal een kans om je kracht terug te nemen en te erkennen dat alle verandering die jullie in de wereld willen zien, bij jullie moet beginnen. Geen enkele politicus gaat de mensheid of enig deel van de mensheid redden, omdat jullie allemaal het niveau van jullie bewustzijn moeten verhogen, wat de meeste mensen op dit moment niet doen. In feite zetten veel mensen hun hakken in het zand en maken zich klaar voor een gevecht.We stellen voor dat jullie liefde sturen naar de kandidaat waarvan jullie hopen dat die verliest, en we stellen ook voor dat jullie liefde sturen naar degenen die die kandidaat steunen. We stellen vooral voor dat jullie vrede sluiten met het feit dat jullie ongetwijfeld familieleden hebben die die kandidaat steunen, en dat jullie beseffen dat jullie veel meer gemeen hebben met iedereen daar op Aarde dan dat jullie redenen hebben om hen te demoniseren.

Het is tijd om voorbij de gevechten en de scheldpartijen te kijken en te zoeken naar onvoorwaardelijke liefde, vergeving en medeleven. We weten dat we dit al geruime tijd zeggen, maar het moet worden herhaald op een dag waarop zo velen angstig, boos, bang en bedroefd zullen zijn over wat er gebeurt met de verkiezingen in een land dat zoveel potentie heeft. De Verenigde Staten kunnen worden gevuld met zoveel licht en liefde, zoveel belofte en hoop.

De burgers, en zelfs de niet-burgers, van de Verenigde Staten kunnen zoveel doen om elkaar te helpen en de rest van de wereld te helpen, ongeacht wie er wint. En dat moet je onthouden. Je kunt je niet laten beïnvloeden door wat er op dat zeer grote podium gebeurt, jullie vermogen om binnen jezelf te reiken en je bekrachtigd te voelen. Jullie kunnen jullie ervaring met jullie wereld, jullie land, andere landen en politieke leiders creëren.

En we willen ook dat jullie allemaal voor jezelf zorgen, want als jullie deze transmissie ontvangen, zijn jullie gevoelig en empathisch, en gaan jullie alle negatieve energie oppikken. Dus zet jezelf en jouw trilling op de eerste plaats, en zoals we al zeiden, stuur liefde, en laat je niet meeslepen in angst en haat. Dit is een kans voor jullie allemaal om die grote veranderingen te maken en die grote sprongen te maken waarover we jullie hebben verteld. Maar het moet beginnen met jou en jouw geloof in jezelf, vooral wanneer jullie verenigd zijn, waartoe jullie altijd de gelegenheid zullen hebben te zijn.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en we hebben genoten van de verbinding met jullie.

Vertaling: Martien ~ https://wakkeremensen.blogspot.com/

Lange Frans zijn podcast kanaal op YT is onterecht gecensureerd maar gelukkig zien we zijn video’s opnieuw weer opduiken want de waarheid mag niet meer ondergestopt worden! Nog meer nieuws over onze huidige wereldse toestand lees en hoor je in de volgende blog die ik een tijdje geleden heb gemaakt: https://www.loveangels.be/help-defend-freedom-of-speech-groundbreaking-interview-the-answer/

In onderstaande podcast hoor je een zeer moedige dokteres die de echte feiten ontrafelt achter de schermen van het ziekenhuis en de zorgsector. Mooi interview en heldere uitleg over heel deze ongegronde angstcultuur.

Onderwerpen: muilkorven onzin en hoe schadelijk ze zijn voor jouw gezondheid, vaccinatie beleid, fake cijfers dodenaantallen, app tracing en deportatie van je kinderen, chip identificatie….Nogmaals ik geloof NIET in doemdenkerij dus in bepaalde delen van dit interview ga ik niet in mee omdat ik weet dat het zo ver NIET zal komen omdat we op kosmisch niveau heel hard beschermd worden op dit moment.

Feit is wel dat de MASSA zijn individualiteit en onderscheidingsvermogen moet gaan toepassen en bijgevolg gaan opkomen voor onze MENSENRECHTEN die op grote schaal worden geschonden. De tijd van niks doen en alleen maar toekijken is voorbij. We moeten ons gaan verenigen. De illusie van afgescheidenheid waarin we al eeuwen vertoeven heeft nu al wel lang genoeg geduurd. We zijn allemaal één en het eenheidsbewustzijn zal ons kunnen bevrijden uit deze 3D matrix.

Lange Frans de Podcast #13 Elke de Klerk